Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyNowosarzyńska Karta Dużej Rodziny
Poniedziałek, 03 Listopad 2014 08:00

W dniu 29 września 2014 roku Uchwałą Nr LXII/377/2014 Rada Miejska w Nowej Sarzynie wprowadziła na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna „Nowosarzyńską Kartę Dużej Rodziny”. Realizatorem całego programu  został  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie.

Od 3 listopada 2014r. można pobrać i złożyć w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o przyznanie NOWOSARZYŃSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY. 

Karta skierowana jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dzieck

o uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

 

Obecnie akces do realizacji programu „Nowosarzyńska Karta Dużej Rodziny” zgłosiły:

  • Przedszkola Samorządowe,
  • Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie,
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. M. Konopnickiej 2 w Nowej Sarzynie,
  • Sklep „Pluszak” ul. prof. St. Tołpy 24 w Nowej Sarzynie,
  • Drogeria „Magnolia” ul. 1-go Maja 7 w Nowej Sarzynie,
  • Sklep „LS- SERVICE” ul. Leśna 3/9 w Nowej Sarzynie,
  • Drogeria „Wenus”, ul. B. Prusa lok. 3 w Nowej Sarzynie,
  • Sklep „DORA”, ul. Prof. Tołpy 6 w Nowej Sarzynie,
  • Sklep "ARGO" ul. B. Prusa 11, 37-310 Nowa Sarzyna,
  • Sklep "ALICJA" ul. Prof. Stanisława Tołpy oraz Komisji Edukacji Narodowej 6, 37-310 Nowa Sarzyna.

Trwają rozmowy z pozostałymi instytucjami publicznymi i prywatnymi w celu poszerzenia oferty np. sklepy, apteki, punkty handlowe. Planowane są zniżki do uruchamianego kina 3D (za zgodą dystrybutora). Analizowane są możliwości obniżek za wywóz nieczystości stałych oraz wodę. Lista ulg i uprawnień będzie modyfikowana wraz z nowymi zgłoszeniami i będzie dostępna na stronie internetowej UMiG Nowa Sarzyna i MGOPS oraz w ogłoszeniach w prasie lokalnej.

  Wniosek o wydanie Nowosarzyńskiej Karty Dużej Rodziny

  Oświadczenie o kontynuacji nauki

  Regulamin Nowosarzyńskiej Karty Dużej Rodziny

 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 660311