Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyInformacja dotycząca udzielanych bezpłatnych porad
Czwartek, 11 Lipiec 2024 07:09
Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” realizująca zadania sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022 - 2033, udziela bezpłatnych porad. Dyżurujący są dostępni na bezpłatnej infolinii 800 201 211 i kanałach chat na stronie www.prawodoporady.pl
Więcej…
 
"Senior+" na lata 2021 – 2025 r.
Poniedziałek, 10 Czerwiec 2024 08:10

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że od stycznia 2024 r. realizuje  w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021 – 2025 r. współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody podkarpackiego realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna Klub "Senior+".
Działalność Klubu "Senior+" skierowana jest dla osób powyżej 60 roku życia z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, szczególnie dla osób zamieszkujących Nową Sarzynę i Sarzynę.

Więcej…
 
Posiłek w szkole i w domu
Piątek, 14 Czerwiec 2024 12:40

Gmina Nowa Sarzyna od dnia 1 stycznia 2024 r. realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, przyjęty Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r (M.P. z 2023 r. poz. 881).

Wartość otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa na 2024 r.) na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 771 428,00 zł. Planowany całkowity koszt realizacji zadania w 2024 r. wynosi: 1 071 428,00 zł.

Więcej…
 
Informacja o wynikach konsultacji społecznych
Środa, 29 Maj 2024 07:02

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie projektu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2024 - 2029

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), oraz uchwały Nr LXVIII/448/2010 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 12 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, konsultacje trwały od dnia 20.05.2024 r. do dnia 27.05.2024 r.

Więcej…
 
Konsultacje społeczne
Piątek, 10 Maj 2024 11:30

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2024 – 2029”.

Na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024  Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 9 maja 2024  r. informuje się o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2024 – 2029".

Więcej…
 
ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI
Wtorek, 30 Kwiecień 2024 10:37

Dzień ten został zapoczątkowany przez amerykańską organizację EPOCH w 2006 roku. Został ustanowiony w celu przekonania rodziców i opiekunów dzieci do rezygnacji z przemocy i kar fizycznych. W naszym kraju zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym.

Więcej…
 
Policjant, który mi pomógł
Piątek, 26 Kwiecień 2024 06:34

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym w Nowej Sarzynie informują, że Komenda Główna Policji organizuje kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu   „Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.

Więcej…
 
Opieka wytchnieniowa - umowa podpisana
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024 12:41

Gmina Nowa Sarzyna po podpisaniu umowy z Wojewodą Podkarpackim, przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który jest finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel zostały nam przydzielone środki w wysokości 96 940,80 zł.

Więcej…
 
Możliwości dalszego udzielania wsparcia w Dziennym Domu Pobytu w Nowej Sarzynie
Czwartek, 28 Marzec 2024 14:12

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Radość Życia-Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie” jego realizacja z dniem 30-11-2022 r. dobiegła końca, w związku z czym, zakończyła się możliwość jego finansowania ze środków projektu.

 

Więcej…
 
Więcej artykułów…
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 54

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 667602