Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyŻycie to raj, do którego klucze są w naszych rękach
Piątek, 08 Czerwiec 2012 09:14

W dniu 24 maja 2012 roku o godzinie 10.00 w Restauracji Azalia w Nowej Sarzynie odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach - Klub Integracji Społecznej w Nowej Sarzynie realizowanego przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna / Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W Konferencji udział wzięli Uczestnicy Projektu, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Danuta Pinderska, Dyrektor Mirosław Przewoźnik, pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Radni Gminy Pan Andrzej Czapski i Pan Mieczysław Bis oraz zaproszeni goście.

Celem spotkania było podsumowanie działalności Klubu Integracji Społecznej i założonych w projekcie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój aktywności społecznej i podniesienie kompetencji zawodowych u Uczestników Projektu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie.
Pierwszy zabrał głos Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, który przywitał wszystkich przybyłych na konferencje i podziękował uczestnikom projektu za systematyczny oraz aktywny udział w projekcie podkreślając jego wysoką efektywność, co wynika z ewaluacji projektu. Podziękował kadrze zatrudnionej przy realizacji zadań, za zaangażowanie w realizacje celów. Jednocześnie zachęcił Uczestników Projektu do udziału w innych projektach unijnych, podwyższających kwalifikacje zawodowe dających większe możliwości na rynku pracy. Stwierdził, iż jednym ze znaczących efektów projektu jest udział kilku uczestników w tworzącej się spółdzielni socjalnej dającej szansę na poprawę sytuacji zawodowej i rodzinnej. Podkreślił, iż spółdzielnia socjalna ma poparcie władz gminy w realizacji wielowątkowych zamierzeń. Na ręce obecnych Radnych Dyrektor złożył podziękowanie Radzie Gminy za wspieranie projektów unijnych.
W imieniu Burmistrza Jerzego Paula zabrała głos Pani Wiceburmistrz Danuta Pinderska, dziękując Uczestnikom Projektu za aktywność, a pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej za skuteczną realizacje projektu.
Kolejno wystąpił Sławomir Spaczyński pracownik stowarzyszenia NIL w Kolbuszowej, który wypowiedział się na temat „Roli organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”. Po wystąpieniu Pana Spaczyńskiego wywiązała się dyskusja na temat spółdzielczości socjalnej w naszym powiecie. Na pojawiające się pytania i wątpliwości odpowiadał Pan Mariusz Urban wiceprezes Spółdzielni Socjalnej „Dębianka” z Dębna zaprezentował temat „Spółdzielnia Socjalna, jako podmiot ekonomi społecznej. Praktyczne aspekty zakładania i funkcjonowania spółdzielni”. Swoje wystąpienie oparł na własnych doświadczeniach zdobytych podczas realizacji kolejnych zadań prowadzących do rozwoju i dobrego prosperowania Spółdzielni „Dębianka”.
 Następnie wystąpiła ewaluator projektu Pani Agnieszka Ruszak, która przedstawiła etapy realizacji projektu "Życie to raj, do którego klucza są w naszych rękach – Klub Integracji Społecznej w Nowej Sarzynie", jego cel główny i cele szczegółowe działań projektu. Jak wynika z ewaluacji większość zadań zakończyła się ze 100% skutecznością.
Na zakończenie konferencji Pan Mirosław Przewoźnik wraz z Panią Wiceburmistrz Danutą Pinderską wręczyli dyplomy i certyfikaty Uczestnikom Klubu Integracji Społecznej.
Na zakończenie Uczestnicy Konferencji otrzymali materiały promocyjne: terminarze, materiały piśmiennicze, teczkę i torbę ekologiczną.
W trakcie spotkania uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku oraz obiadu.

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 660288