Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyInformacja o wynikach konsultacji społecznych Drukuj
Środa, 29 Maj 2024 07:02

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie projektu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2024 - 2029

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), oraz uchwały Nr LXVIII/448/2010 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 12 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, konsultacje trwały od dnia 20.05.2024 r. do dnia 27.05.2024 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 poz. 571) mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie.

Konsultacje zostały przeprowadzone z zastosowaniem arkuszu formularza konsultacyjnego, który można było składać:

  • osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie,
  • drogą pocztową na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna, z dopiskiem „Konsultacje „ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2024 -2029”,
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zostały zgłoszone opinie i uwagi dotyczące przedmiotowej sprawy.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 660295