Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyKonsultacje społeczne Drukuj
Piątek, 10 Maj 2024 11:30

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2024 – 2029”.

Na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024  Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 9 maja 2024  r. informuje się o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2024 – 2029".

I. Przedmiot konsultacji:

Projekt: "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2024 – 2029".

II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Termin prowadzenia konsultacji społecznych określa się w dniach od 20.05.2024 r. do 27.05.2024 r.
 
III. Uczestnicy:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 poz. 571) mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łukasiewicza 2 ,37 – 310 Nowa Sarzyna

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest: Pani Marta Kiełbowicz - tel. (17) 71 78 169 wew.14.

V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Konsultacje zostaną przeprowadzone z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego (do pobrania poniżej), za pośrednictwem:

  • złożenia osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie – pok. 13
  • drogą pocztową na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łukasiewicza 2 ,37-310 Nowa Sarzyna z dopiskiem „Konsultacje Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2024 - 2029 ”. Decydująca jest data wpływu formularza do sekretariatu Ośrodka.
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Program dostępny jest na stronie internetowej www.nowasarzyna.eu, www.mgops.nowasarzyna.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania:
1.    Zarządzenie Burmistrza
2.    Projekt„ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2024 – 2029
3.    Formularz konsultacyjny.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 660280