Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyPomoc ofiarom przemocy

 

Co to jest przemoc w rodzinie?
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:
Przemoc fizyczna:

  • bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie...

Przemoc psychiczna:

  • wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi...

Przemoc seksualna:

  • wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi...

Inny rodzaj zachowań:

  • zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych...
  • niszczenie rzeczy osobistych
  • demolowanie mieszkania
  • wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie
  • pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb
  • zmuszanie do picia alkoholu
  • zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków

 

Poradnik: jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie 

 

Na Twoim terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łukasiewicza 2
37-300 Nowa Sarzyna
tel.: 17 7178169, 17 7178159
godz. pracy: (pn - pt) 7:00-15:30


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul.M.C.Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
tel.: 17 2420799
godz. pracy: (pn - pt) 8:00-16:00


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul.M.C.Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
godz. pracy: (pn - pt) 7:30 do 15:30


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul.Łukasiewicza 3
37-310 Nowa Sarzyna
17 2413813
godz. pracy: Całodobowo


Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul.M.C.Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk   
tel.: 17 242 82 58, 17 2421300 tel. zaufania
godz. pracy: wt.15.30-17.30, (śr-czw) 15:00-17:00


Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Problemów Alkoholowych)
ul. 1 Maja 4
37-310 Nowa Sarzyna
tel.: 17 2413177 wew. 342
godz. pracy: (Pani K. Dudek) Porady specjalisty – co drugi wtorek godz.16:00-18:00 Klub abstynencki – w każdy czwartek godz. 19:00-21:00


Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Leśna 22
37-300 Leżajsk
tel.: 17 2404941 (rejestracja)
godz. pracy: (pn - pt) 7:00 - 14:35


Komisariat Policji w Nowej Sarzynie
ul.Chemików 3a
37-310 Nowa Sarzyna
17 2406373 lub 997 Całodobowo


Prokuratura Rejonowa
ul. Mickiewicza 47
37-300 Leżajsk
17 2405360, 17 2405368
godz. pracy:(pn - pt) 7.30 - 15.30


Sąd Rejonowy
ul. Mickiewicza 47
37-300 Leżajsk
tel.: 17 2405300 (sekretariat)
godz. pracy: pon.: 8:00 - 16:00 (wt- pt): 7:15 - 15:15

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 639302