Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyREAGUJ WIDZĄC OSOBĘ POTRZEBUJĄCĄ! Drukuj
Wtorek, 05 Grudzień 2023 07:59
W związku z zimową aurą prosimy mieszkańców miasta i gminy Nowa Sarzyna o czujność i przekazywanie sygnałów o osobach potrzebujących w tym bezdomnych, przebywających w miejscach niemieszkalnych np. na terenie działek, pustostanów czy na dworcach PKP i PKS.
Informacje o potrzebujących prosimy zgłaszać:
W ciągu dnia:
  • do Noclegowni prowadzonej przez Caritas Leżajsk, ul. Jarosławska 4, tel. (17) 240 24 01- osoby mogą skorzystać z jadłodajni,
  • do Szpitala p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, ul. Leśna 22, tel. (17) 24 04 912, (17) 24 04 795 lub (17) 24 04 905– osoby wymagające pomocy lekarskiej,
  • do sołtysów sołectw na terenie gminy Nowa Sarzyna, - do przewodniczących osiedli na terenie miasta Nowa Sarzyna, - do Urzędu Miasta i Gmina Nowa Sarzyna, tel. (17) 24 13 177, - do Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie, tel. 47 82 225 30.

W godzinach wieczornych i nocnych:

  • do Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, tel. 47 82 223 10, - do Noclegowni - Caritas Leżajsk tel. (17) 240 24 01.

W sytuacji zagrożenia życia – numer alarmowy 112
Całodobowa bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 987 . Z numeru mogą korzystać osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym z terenu województwa podkarpackiego. Pod tym numerem telefonu można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie potrzebującej.
Osoby bezdomne mogą zgłosić się do pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, gdzie uzyskają stosowną pomoc, zależną od ich sytuacji materialno bytowej, a przede wszystkim:

  • gorący posiłek,
  • odzież,
  • schronienie.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 2, Tel . 17 71 78 169 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:30).

Forma pomocy uzależniona jest od problemu, z jakim boryka się dana osoba.

Osoba bezdomna musi również wyrazić zgodę na udzielenie jej pomocy np. na pobyt w placówce.

FORMY POMOCY
SCHRONIENIE
Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.
POSIŁEK
Pomoc w formie gorącego posiłku jest zapewniana osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
UBRANIE
Odzież zabezpieczana jest dla osoby potrzebującej poprzez dostarczenie jej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pór roku.

Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2023/2024

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 639303