Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinySTOP PRZEMOCY! Drukuj
Poniedziałek, 13 Listopad 2023 08:05

W dniu 6 listopada 2023 r. w Klubie "Senior+" w Nowej Sarzynie i Sarzynie odbyło się szkolenie w ramach projektu "STOP PRZEMOCY!". Szkolenie  miało na celu ukazanie znaczenia znajomości prawa przez seniorów w celu przeciwdziałaniu zjawisku przemocy psychicznej i fizycznej.

Seniorzy zapoznali się z rolą i znaczeniem prawa w kontekście przeciwdziałania przemocy w znaczeniu psychicznym i fizycznym. Ukazane zostały dobre i świadome obywatelskie zachowania świadków przemocy i przestępczości będącej jej skutkiem, tak aby minimalizować i neutralizować ewentualne negatywne jej skutki.

 

Omówiono definicje przemocy, jej najczęstsze przejawy oraz, co najważniejsze, sposoby jej przeciwdziałania, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi pomocowych dla ofiar i świadków przemocy fizycznej i psychicznej.

W ramach szkolenia omówiono również kwestie dotyczące agresji słownej wobec seniorów, ciągłego negatywnego oceniania osoby starszej, straszenia, obrażania, szykanowania ze względu na wiek, lekceważenia osób starszych, ich poglądów, wartości oraz potrzeb, jako głównych przykładów przemocy psychicznej stosowanych wobec osób starszych.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 667601