Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyMożliwości dalszego udzielania wsparcia w Dziennym Domu Pobytu w Nowej Sarzynie Drukuj
Piątek, 27 Październik 2023 08:42

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Radość Życia-Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie” jego realizacja z dniem 30-11-2022 r. dobiegła końca, w związku z czym, zakończyła się możliwość jego finansowania ze środków projektu.

W okresie od 01-01-2020 r. do 30-11-2022 r. projekt pt. „Radość Życia-Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Numer projektu RPPK.08.03.00-18-0090/19.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych  dla 30 osób niesamodzielnych (osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami wniosku a planowane rezultaty zostały osiągnięte:

  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych – 30 szt.
  • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych – 30 szt.

Zgodnie z założeniami projektu, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie zobowiązany jest do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych w szczególności usług asystenckich i opiekuńczych w ramach trwałości projektu do dnia 01-12-2025 r. (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości chętnych osób). Powyższe usługi świadczone będą odpłatnie.

Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia Dziennego Dom Pobytu w Nowej Sarzynie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 17 717 81 69 lub elektronicznie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 667593