Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyKontakt
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łukasiewicza 2

37 – 310 Nowa Sarzyna

MonikaTubiak

pokój nr 17

tel. 17 717 81 69 wew. 28
 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 667597