Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyCzas na aktywność Drukuj
Środa, 16 Maj 2012 13:32

MGOPS w Nowej Sarzynie po raz kolejny realizuje projekt „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem projektu jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie. W roku 2012 przewidywane wydatki w ramach projektu będą wynosiły 675841,38 zł w tym wkład własny: 70963,34 zł.

Cel główny projektu:
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój aktywności społecznej i podniesienie kompetencji zawodowych u uczestników projektu.

Cele szczegółowe projektu:

 • poprawa funkcjonowania społecznego Uczestników Projektu poprzez objęcie działaniami w ramach aktywnej integracji,
 • podniesienie u Uczestników Projektu kluczowych kompetencji i umiejętności o charakterze zawodowym,
 • poprawa sytuacji ekonomicznej Uczestników Projektu poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

W ramach zadania aktywna integracja zostało zawartych 40 kontraktów socjalnych. Każdy nowy Uczestnik, został objęty, co najmniej 3 instrumentami aktywnej integracji. Osoby powracające do projektu zostały objęte, również, co najmniej 3 instrumentami aktywnej integracji, ale działania kierowane do tej grupy mają charakter innych niż w latach poprzednich.
W ramach realizacji kontraktu socjalnego Uczestnicy Projektu korzystają z następujących form wsparcia:

 1. porad indywidualnych doradcy zawodowego,
 2. treningu komunikacji interpersonalnej,
 3. wsparcia asystenta rodzinny,
 4. terapii rodzinnej i psychologicznej,
 5. terapii przemocy domowej,
 6. szkolenia zawodowego,
 7. opieki nad dziećmi w świetlicy środowiskowej,
 8. ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach zadania aktywna integracja podpisano 20 umów dotyczących realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL). Każdy, z Uczestników Projektu zostanie objęty, co najmniej 1 instrumentem aktywnej integracji.
W ramach realizacji PAL Uczestnicy Projektu oraz „otoczenie” korzystają z następujących form wsparcia:

 1. wsparcia asystenta rodziny,
 2. grupy samopomocowej,
 3. terapii uzależnień,
 4. warsztatów z doradcą zawodowym,
 5. terapii przemocy domowej,
 6. terapii rodzinnej i psychologicznej ,
 7. warsztatów zajęciowych,
 8. opieki nad dziećmi w świetlicy środowiskowej.

 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 660292