Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyALIENACJA RODZICIELSKA Drukuj
Piątek, 14 Maj 2021 10:04

Alienacja rodzicielska – jest to zespół świadomych, bądź nieświadomych zachowań wywołujących zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem na skutek niewłaściwych postaw jednego lub obojga głównych opiekunów, najbliższego otoczenia dziecka i funkcjonowania prawa rodzinnego i jego instytucji, w sytuacji rozchodzenia się rodziców.

Obowiązkiem każdego dorosłego jest ochrona dziecka przed przemocą, a skoro alienacja rodzicielska została uznana za przemoc, to naszym zadaniem jako społeczeństwa jest dążenie do zlikwidowania wszelkich jej przyczyn, przejawów i skutków. Stosowane metody alienacji rodzicielskiej to manipulowanie strachem i lękami dziecka, szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów oraz inne negatywne działania.

 

Pracownicy zatrudnieni w naszym Ośrodku często spotykają się w swojej pracy ze skłóconymi rodzicami, którzy zazwyczaj reprezentują swoje interesy. Aczkolwiek to nie oni są ważni, tylko dobro ich dziecka, które się przejawia w nieograniczonej potrzebie i chęci kontaktu z rodzicami. Zgodnie z artykułem 113 K.R.I.O dzieci mają prawo i obowiązek kontaktu z rodzicami. Coraz więcej dzieci wychowuje się bez stałego dostępu do obecności i miłości w ich życiu taty lub mamy, co niesie konsekwencje dla ich zdrowia, rozwoju i zachowania.

Zachęcamy do obejrzenia kilkuminutowego spotu obrazującego problem alienacji rodzicielskiej https://www.youtube.com/watch?v=Z81jaKKdZE4

 

 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 520933