Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyRejony opiekuńcze

W przypadku klientów aktualnie zamieszkujących w Nowej Sarzynie w:
- lokalu socjalnym,
- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (Domu Dziecka),
obowiązuje rejon opiekuńczy, który był miejscem ostatniego zamieszkania

 

Pracownik

 

 

Teren

 

Telefon kontaktowy

Pokój

Bożena Nietrzeba

główny specjalista

Sarzyna (od nr 601 – do wzwyż),

Nowa Sarzyna : ul. Jordana,

 

(17) 71-78-169 wew. 17

Nr 15

Małgorzata Gąska

pracownik socjalny

Nowa Sarzyna : ul. Kopernika,

Nowa Sarzyna : ul. Sienkiewicza,

Nowa Sarzyna : ul. Polna,

Nowa Sarzyna : ul. 1 Maja 6,

Nowa Sarzyna : ul. 1 Maja 7,

Nowa Sarzyna : ul. 1 Maja 13,

Nowa Sarzyna : ul. Chemików,

Nowa Sarzyna : ul. Sobieskiego,

Nowa Sarzyna : ul. Ogrodowa,

Nowa Sarzyna : ul. Korczaka,

Nowa Sarzyna : ul. Sikorskiego,

Nowa Sarzyna : ul. Leśna,

Nowa Sarzyna : ul. Kościuszki,

Nowa Sarzyna : ul. Śniadeckich,

Nowa Sarzyna : ul. Mickiewicza,

Nowa Sarzyna : ul. Rejtana,

Nowa Sarzyna : ul. Żeromskiego,

oraz inne ulice nie ujęte w wykazie

(17) 71-78-169 wew. 17

Nr 15

Barbara Kleban

specjalista pracy socjalnej

Sarzyna (od nr 1 – do nr 600),

Nowa Sarzyna : ul. Plac 11 Listopada

(17) 71-78-169 wew. 13

Nr 11

Bogumiła Maślanka

starszy specjalista pracy socjalnej

Łętownia (od nr 131 – do nr 400 ),

Nowa Sarzyna : ul. 1 Maja 9,

Nowa Sarzyna : ul. 1 Maja 11,

Nowa Sarzyna : ul. Miazgi,

Nowa Sarzyna : ul. Skłodowskiej,

Nowa Sarzyna : ul. Jana Pawła II

(17) 71-78-169 wew. 13

Nr 11

Paweł Linek

starszy pracownik socjalny

Jelna,

Judaszówka,

Nowa Sarzyna : ul. Matejki,

Nowa Sarzyna : ul. A. Pontyjskiej

(17) 71-78-169 wew. 13

Nr 11

Agnieszka Krasna

specjalista

pracy socjalnej

 

Tarnogóra,

Łukowa,

Nowa Sarzyna : ul. Parkowa

(17) 71-78-169 wew. 23

Nr 21

Małgorzata Wiatr

specjalista

pracy socjalnej

 

Ruda Łańcucka,

Łętownia (od nr 401 – do nr 500),

Nowa Sarzyna : ul. B. Prusa,

Nowa Sarzyna : ul. 1 Maja 5

(17) 71-78-169 wew. 23

Nr 21

Katarzyna Czerwińska

specjalista pracy socjalnej

Wola Zarczycka

(od nr 1 – do nr 400),

Nowa Sarzyna : ul. 1 Maja 2

Nowa Sarzyna : Osiedle Janda

(17) 71-78-169 wew. 23

Nr 21

Maria Flis

główny specjalista

Wólka Łętowska,

Łętownia (od nr 501 – do wzwyż),

Nowa Sarzyna : ul. KEN

(17) 71-78-169 wew. 22

Nr 20

Marta Kiełbowicz

starszy pracownik socjalny

Majdan Łętowski ( tj. Łętownia od nr 1- do nr 130),

Wola Zarczycka – Perlaki,

Nowa Sarzyna : ul. M. Konopnickiej,

Nowa Sarzyna :  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

(17) 71-78-169 wew. 21

Nr 19

Elżbieta Kłak

pracownik socjalny

 

Wola Zarczycka ( od nr 401 – do wzwyż ), Nowa Sarzyna: ul. Piłata

(17) 71-78-169 wew. 21

Nr 19

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 558474