Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyRejony opiekuńcze

W przypadku klientów aktualnie zamieszkujących w Nowej Sarzynie w:
- lokalu socjalnym,
- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (Domu Dziecka),
obowiązuje rejon opiekuńczy, który był miejscem ostatniego zamieszkania
.

 

 

Pracownik

 

 

Teren

 

Telefon kontaktowy

 

Pokój

Bożena Nietrzeba

główny specjalista

Sarzyna ( nr 601 – wzwyż )

Wola Zarczycka ( nr 226 – 300 )

Nowa Sarzyna : ul. 1 Maja 9  i 11, Kopernika, Sienkiewicza, Jordana, Ogrodowa, Tołpy

(17) 71-78-169 wew. 17

Nr 15

Barbara Kleban

pracownik socjalny

Sarzyna ( nr 1 - 600 )

Wola Zarczycka ( nr 151 – 225 )

Nowa Sarzyna : ul. B. Prusa

(17) 71-78-169 wew. 13

Nr 11

Bogumiła Maślanka

starszy specjalista pracy socjalnej

Jelna

Łętownia ( nr 131 – 400 )

Nowa Sarzyna : ul. Miazgi, Sobieskiego, Skłodowskiej

 (17) 71-78-169 wew. 13

Nr 11

Agnieszka Krasna

starszy

pracownik socjalny

Tarnogóra

 Łukowa

Wola Zarczycka ( nr 1 – 75 )

Nowa Sarzyna : ul. Jana Pawła II, Śniadeckich, Mickiewicza

(17) 71-78-169 wew. 23

Nr 21

Małgorzata Wiatr

pracownik socjalny

Ruda Łańcucka

Jelna ( Judaszówka ),

Łętownia ( nr 401 – 500 )

Wola Zarczycka ( nr 76 –             150 )

Nowa Sarzyna : ul.1 Maja 5,6,7,13 , Sikorskiego oraz inne ulice nie ujęte w wykazie

 

(17) 71-78-169 wew. 23

Nr 21

Maria Flis

specjalista

pracy socjalnej

Wólka Łętowska,

Łętownia ( nr 501 – wzwyż )

Nowa Sarzyna : ul. KEN, Polna, Plac 11 Listopada, 1 Maja 2, Rejtana, Chemików

 

(17) 71-78-169 wew. 22

Nr 20

Marta Kiełbowicz

pracownik socjalny

Łętownia ( nr 1 – 130 tj. Majdan Łętowski )

Wola Zarczycka (nr 301 – 375 i Perlaki )

Nowa Sarzyna : ul. M. Konopnickiej, Łukasiewicza , Kościuszki, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

(17) 71-78-169 wew. 21

Nr 19

Ewa Turczyn

starszy

pracownik socjalny

 

Wola Zarczycka ( nr 376 - wzwyż ), Osiedla Janda

Nowa Sarzyna : ul. Korczaka, Parkowa, Matejki, Azalii Pontyjskiej

 

(17) 71-78-169 wew. 21

Nr 19

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 271652