Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyRejony opiekuńcze

W przypadku klientów aktualnie zamieszkujących w Nowej Sarzynie w:
- lokalu socjalnym,
- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (Domu Dziecka),
obowiązuje rejon opiekuńczy, który był miejscem ostatniego zamieszkania

 

Pracownik

Teren

Telefon kontaktowy

Pokój

Bożena Nietrzeba

główny specjalista

Jelna,

Judaszówka,

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 2,

Nowa Sarzyna: ul. Miazgi,

Nowa Sarzyna: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

(17) 71-78-169 wew. 17

Nr 15

Małgorzata Gąska

starszy pracownik socjalny

Ruda Łańcucka,

Nowa Sarzyna: ul. KEN,

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 7,

Nowa Sarzyna: Osiedle Janda,

Nowa Sarzyna: ul. Piłata.

(17) 71-78-169 wew. 17

Nr 15

Barbara Kleban

specjalista pracy socjalnej

Sarzyna (od nr 576 – do wzwyż),

Nowa Sarzyna: ul. Parkowa,

Nowa Sarzyna: ul. Jordana.

(17) 71-78-169 wew. 13

Nr 11

Bogumiła Maślanka

starszy specjalista pracy socjalnej

Wola Zarczycka (od nr 451 – do wzwyż),

Nowa Sarzyna: ul. B. Prusa.

(17) 71-78-169 wew. 13

Nr 11

Paweł Linek

starszy pracownik socjalny

Sarzyna (od nr 1 – do nr 575),

Nowa Sarzyna: ul. Plac 11 Listopada,

Nowa Sarzyna: ul. Żeromskiego.

(17) 71-78-169 wew. 13

Nr 11

Agnieszka Krasna

specjalista pracy socjalnej

Wola Zarczycka

(od nr 1 – do nr 450),

Nowa Sarzyna: ul. Polna,

Nowa Sarzyna: ul. Ogrodowa,

Nowa Sarzyna: ul. Leśna,

Nowa Sarzyna: ul. A. Pontyjskiej,

Nowa Sarzyna: ul. Piaskowa,

Nowa Sarzyna: ul. Chemików.

(17) 71-78-169 wew. 23

Nr 21

Małgorzata Wiatr

specjalista pracy socjalnej

Łętownia (od nr 1 – do nr 250),

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 6,

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 13,

Nowa Sarzyna: ul. Sobieskiego,

Nowa Sarzyna: ul. Śniadeckich,

Nowa Sarzyna: ul. Mickiewicza.

(17) 71-78-169 wew. 23

Nr 21

Elżbieta Kłak

pracownik socjalny

Tarnogóra,

Nowa Sarzyna: ul. M. Konopnickiej.

(17) 71-78-169 wew. 23

Nr 21

Maria Flis

główny specjalista

Łukowa,

Nowa Sarzyna: ul. Sikorskiego,

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 9,

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 11,

Nowa Sarzyna: ul. Jana Pawła II,

Nowa Sarzyna: ul. Kopernika,

oraz inne ulice z terenu miasta Nowa Sarzyna nie ujęte w wykazie.

(17) 71-78-169 wew. 22

Nr 20

Marta Kiełbowicz

starszy pracownik socjalny

Wólka Łętowska,

Łętownia (od nr 501 – do wzwyż),

Nowa Sarzyna: ul. Rejtana,

Nowa Sarzyna: ul. Korczaka,

Nowa Sarzyna: ul. Królowej Jadwigi,

Nowa Sarzyna: ul. Sienkiewicza.

(17) 71-78-169 wew. 21

Nr 19

Ewa Turczyn

specjalista pracy socjalnej

Łętownia (od nr 251 – do nr 500),

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 5

Nowa Sarzyna: ul. Matejki,

Nowa Sarzyna: ul. Kościuszki.

(17) 71-78-169 wew. 21

Nr 19

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 660312