Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyRejony opiekuńcze

W przypadku klientów aktualnie zamieszkujących w Nowej Sarzynie w:
- lokalu socjalnym,
- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (Domu Dziecka),
obowiązuje rejon opiekuńczy, który był miejscem ostatniego zamieszkania
.

 

 

Pracownik

 

 

Teren

 

Telefon kontaktowy

 

Pokój

Bożena Nietrzeba

główny specjalista

Sarzyna (od nr 601 – do wzwyż),

Wola Zarczycka

(od nr 230 – do nr 287),

Nowa Sarzyna: ul. Jordana

(17)71-78-169 wew. 17

Nr 15

Małgorzata Gąska

pracownik socjalny

Nowa Sarzyna : ul. Kopernika,

Nowa Sarzyna: ul. Sienkiewicza,

Nowa Sarzyna: ul. Polna,

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 6,

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 7,

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 13,

Nowa Sarzyna: ul. Chemików,

Nowa Sarzyna: ul. Sobieskiego,

Nowa Sarzyna: ul. Ogrodowa,

Nowa Sarzyna: ul. Korczaka,

Nowa Sarzyna: ul. Sikorskiego,

Nowa Sarzyna: ul. Leśna,

Nowa Sarzyna: ul. Kościuszki,

Nowa Sarzyna: ul. Śniadeckich,

Nowa Sarzyna: ul. Mickiewicza,

Nowa Sarzyna: ul. Rejtana,

Nowa Sarzyna: ul. Żeromskiego,

oraz inne ulice nie ujęte  w wykazie

(17)71-78-169 wew. 17

Nr 15

Barbara Kleban

pracownik socjalny

Sarzyna (od nr 1 – do nr 600),

Wola Zarczycka

(od nr 172 – do nr 229),

Nowa Sarzyna: ul. Plac 11 Listopada

(17)71-78-169 wew. 13

Nr 11

Bogumiła Maślanka

starszy specjalista pracy socjalnej

Łętownia (od nr 131 – do nr 400 ),

Wola Zarczycka

(od nr 114 – do nr 171)

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 9,

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 11,

Nowa Sarzyna: ul. Miazgi,

Nowa Sarzyna: ul. Skłodowskiej,

Nowa Sarzyna: ul. Matejki,

Nowa Sarzyna: ul. A. Pontyjskiej

(17)71-78-169 wew. 13

Nr 11

Paweł Linek

pracownik socjalny

Jelna,

Judaszówka,

Nowa Sarzyna: ul. Jana Pawła II

(17)71-78-169 wew. 13

Nr 11

Agnieszka Krasna

specjalista

pracy socjalnej

Tarnogóra,

Łukowa,

Wola Zarczycka

(od nr 1 – do nr 55),

Nowa Sarzyna: ul. Parkowa

(17)71-78-169 wew. 23

Nr 21

Małgorzata Wiatr

pracownik socjalny

Ruda Łańcucka,

Łętownia (od nr 401 – do nr 500),

Wola Zarczycka

(od nr 56 – do nr 113),

Nowa Sarzyna: ul. B. Prusa,

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 5

(17)71-78-169 wew. 23

Nr 21

Maria Flis

starszy specjalista pracy socjalnej

Wólka Łętowska,

Łętownia (od nr 501 – do wzwyż),

Nowa Sarzyna: ul. KEN,

Nowa Sarzyna: ul. 1 Maja 2,

Nowa Sarzyna: Osiedle Janda

(17)71-78-169 wew. 22

Nr 20

Marta Kiełbowicz

pracownik socjalny

Majdan Łętowski ( tj. Łętownia od nr 1- do nr 130),

Wola Zarczycka – Perlaki,

Wola Zarczycka

(od nr 288 – do nr 345)

Nowa Sarzyna: ul. M. Konopnickiej,

Nowa Sarzyna:  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

(17)71-78-169 wew. 21

Nr 19

Ewa Turczyn

starszy

pracownik socjalny

Wola Zarczycka

(od nr 346 – do wzwyż),

Nowa Sarzyna: ul. Piłata

(17)71-78-169 wew. 21

Nr 19

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 301132