Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyDobry Start Drukuj
Poniedziałek, 01 Lipiec 2019 14:53
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że będzie realizatorem rządowego programu „Dobry Start” dla ucznia.
„Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna - bez względu na dochód rodziny.
Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dzieciom uczęszczającym do:
 • szkoły podstawowej,
 • dotychczasowego gimnazjum,
 • szkoły ponadpodstawowej,
 • dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych),
 • szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szklono wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy,

do ukończenia  20 roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenia do ukończenia 24. roku życia.

Kiedy świadczenie Dobry Start nie przysługuje?

Świadczenie dobry start nie przysługuję na dziecko: uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka” w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Może to zrobić:

 • rodzic,
 • opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,
 • pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, (niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową alimentów z ich strony).

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski  o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie w Sekcji Realizacji Świadczeń Sprawozdawczości i Analiz, ul. Łukasiewicza 2, 37 – 310 Nowa Sarzyna.

Wnioski będą przyjmowane:

 • od 1 lipca  – drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia papierowo – drogą tradycyjną.

Ważne! Aby otrzymać świadczenie na rozpoczynający się rok szkolny 2019/2020 wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny https://empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.
Od 1 sierpnia wnioski w formie papierowej można złożyć w Miejsko – Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, w Sekcji Realizacji Świadczeń Sprawozdawczości i Analiz, ul. Łukasiewicza 2.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny świadczenie „Dobry Start” otrzymają do 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia  nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Wzór wniosku o świadczenie Dobry Start 300+

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie
 
Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uwaga!
Jeśli liczba dzieci uprawnionych do świadczenia nie mieści się we wniosku ( rodzina liczy powyżej 5 dzieci uprawnionych) to dodatkowo należy dołączyć wypełniony załącznik do wniosku

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 375385