Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyOchrona danych osobowych Drukuj
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna.
Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejsko - Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie zgodnie z przepisami prawa i Statutem Ośrodka (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b  RODO),
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie,
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Osobom, których dane są przetwarzane przysługują:  
  • prawo dostępu do swoich danych,
  • prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,  
  • prawo  do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
  • prawo do żądania usunięcia danych,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,  
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody w dowolnym momencie  na  przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej i wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także w instrukcji kancelaryjnej.

Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom  informatycznym wykonującym usługi na rzecz administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez administratora, w celu realizacji celu określonego w lit. a na podstawie ustaw regulujących działalność administratora. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny. Brak podania danych do umowy spowoduje brak możliwości jej zawarcia. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 667608