Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyHigiena przygotowywania posiłków i ich spożywania Drukuj
Poniedziałek, 09 Kwiecień 2018 11:20

 "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017"
W dniu 4 kwietnia 2018 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie pracownicy w/w Ośrodka pośród Klientów objętych pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017 przeprowadzili spotkanie: Pogadanka „Higiena przygotowywania posiłków i ich spożywania”.

Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia dotyczące: higieny żywności i żywienia, system HACCP, 12 zasad prawidłowego żywienia, 10 reguł dotyczących spożywania posiłków oraz została objaśniona estetyka stołu.

Każda z osób biorąca udział w spotkaniu otrzymała materiały dot. powyższego zagadnienia. W powyższym spotkaniu udział wzięło 40 osób.

Prawidłowe ułożenie sztućców i naczyń.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 430253