Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyPogadanki na temat zasad zdrowego żywienia Drukuj
Piątek, 09 Marzec 2018 09:35

 "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017"
W dniach 23 stycznia 2018 roku oraz 20 lutego 2018 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie pracownicy w/w Ośrodka pośród Klientów objętych pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017 przeprowadzili spotkania: „Pogadanka dot. zasad zdrowego żywienia oraz znaczenia ziół w kuchni”, „Pogadanka dot. racjonalnego żywienia”.

Podczas pierwszego spotkania zostały omówione: podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz piramida zdrowego żywienia. Zaznajomiono uczestników spotkania ze znaczeniem „ziół i roślin zielarskich”, odbyła się także degustacja ziół.

Natomiast drugie spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi: wyjaśnienia terminu żywienia człowieka i racjonalnego żywienia. Następnie omówiono poszczególne grupy składników odżywczych pokarmu, rady żywieniowe oraz zasady żywienia wg prof. Bergera. Został także poruszony temat wskaźnika BMI oraz roli aktywności ruchowej w życiu człowieka.

Każda z osób biorąca udział w spotkaniu otrzymała materiały dot. powyższych zagadnień. W powyższych spotkaniach udział wzięło łącznie 76 osób.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 430242