Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyMobilne Centrum Usług Zdrowotnych w Nowej Sarzynie Drukuj

MGOPS w Nowej Sarzynie, rozpoczął realizację projektu konkursowego „Mobilne Centrum Usług Zdrowotnych w Nowej Sarzynie” w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie doposażona istniejąca Wypożyczalnia Urządzeń Pomocniczych i Sprzętu Rehabilitacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie w sprzęty wspomagające rehabilitacyjne i pielęgnacyjne.
Projekt realizowany jest od 01.08.2017 r. do 31.03.2019 r.

Cel projektu:
Do 31.03.2019 r. poprawa jakości i standardów życia 100 osób niesamodzielnych, posiadających zaświadczenie lekarskie o konieczności korzystania z danego sprzętu, w tym 62% kobiet zagrożonych ubóstw i wykluczeniem społecznym zamieszkujących w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna poprzez wzrost dostępu do wynajmu sprzętu wspomagającego, rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego.
W zakresie odpowiedniego wykorzystania sprzętu w warunkach domowych zaplanowane są konsultacje rehabilitanta/pielęgniarki oraz wsparcie towarzyszące w postaci zapewnienia transportu wypożyczonego sprzętu do domu/miejsca zamieszkania.
Planowane efekty:
Projekt poprzez realizację następujących zadań:

  1. Doposażenie funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjno-wspomagającego w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna,
  2. Funkcjonowanie doposażonej wypożyczalni sprzętu przyczyni się do: poprawy jakości i standardów życia 100 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym umożliwiając lub w znacznym stopniu ułatwiając m.in. osobom niesamodzielnym wykonywanie podstawowych, codziennych czynności, kontakty z otoczeniem przy pomocy wypożyczonego sprzętu oraz zwiększając ich aktywność życiową, samodzielność i zaradność, wspomagając proces leczenia osób obłożnie chorych i niepełnosprawnych.
  • Całkowita wartość projektu – 995 791,25 zł.
  • Wkład Funduszy Europejskich – 846 422,56 zł.
  • Wnioskowana kwota dotacji – 946 001,65 zł.
  • Wkład własny – 49 789,60 zł.

 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 660309