Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyO świadczeniach Drukuj
Środa, 16 Marzec 2016 14:09

W dniu 17 lutego Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą od 1 kwietnia 2016 roku świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”.

Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na dzieci do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.

W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać.

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.

Aby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek (trzeba go składać raz w roku). Będzie można to zrobić przez internet za pomocą platformy empatia.mpips.gov.pl (wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP) lub osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie. Wniosek będzie można złożyć z dniem wejścia programu w życie, tj. od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od momentu uruchomienia programu, to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 roku.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie wliczane do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin i nie spowoduje utraty innych świadczeń: prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pierwszy okres, na który ustalane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczynał się będzie z dniem wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i kończył 30 września 2017 r. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy, prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku, ustalane będzie począwszy od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku w terminie, o którym mowa wyżej, nastąpi w terminie trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 639305