Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Czwartek, 23 Lipiec 2015 14:00
Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności,
jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 
 
"Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym".
 
Do końca lutego 2016 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, osoby które otrzymają skierowanie z w /w Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Ponadto obok wsparcia żywnościowego, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, realizować będzie cykliczne działania: pogadanki motywacyjne, grupy wsparcia, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej , nauka przygotowania posiłków prowadzona przez asystenta rodziny, włączanie osób bezrobotnych do pomocy przy organizowanych inicjatywach, działania informacyjne, poradnictwo socjalne i prewencyjne oraz spotkania na których przekazywane będą zasady zdrowego sposobu odżywiania się, ulotki na temat zasad zdrowego żywienia i dietetyki.  

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w tutejszym Ośrodku.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie objął  wsparciem żywnościowym 2440 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania informacyjne, poradnictwo socjalne i prewencyjne oraz porady udzielane przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny dot. zasad zdrowego żywienia, dietetyki czy utrzymania higieny osobistej.
 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 667592