Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyOgólnopolska Karta Dużej Rodziny
Środa, 18 Czerwiec 2014 08:30
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, iż w dniu 27 maja 2014r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz.430), w ramach którego od 16 czerwca 2014r. została wprowadzona ogólnopolska KARTA DUŻEJ RODZINY.
 
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju (w instytucjach podległym właściwym ministrom).
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Pełną listę partnerów Kart Dużej Rodziny uprawniających do zniżek można znaleźć na stronie: www.rodzina.gov.pl
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna, pok. nr 17 lub z naszej strony internetowej.

Jednocześnie informujemy, że w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w opracowaniu jest Nowosarzyńska Karta Dużej Rodziny, która będzie umożliwiać korzystanie z instytucji gminnych oraz innych lokalnych podmiotów gospodarczych (np. sklepy, restauracje, apteki), które przystąpią do Programu gminnego. Przewidywany termin wprowadzenia Karty to wrzesień-październik br.
 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 301164