Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyWojewódzka Karta Dużej Rodziny
Poniedziałek, 02 Czerwiec 2014 13:00
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, iż Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 29 listopada 2013 roku przyjął Wojewódzką Kartę Dużej Rodziny.
O wydanie Karty mogą ubiegać się rodziny wielodzietne, spełniające kryteria określone w Regulaminie przyznawania, wydawania i użytkowania „Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny”.
 
Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: www.wkdr.pl
lub w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
tel. 17 747 06 00
 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 639289