Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyInformacja o naborze do projektu "Aktywni pomimo..."

 

 

Projekt "Aktywni pomimo..." jest realizowany od 01.05.2013r. do 30.06.2015r. przez MGOPS w Nowej Sarzynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby:
- niepełnosprawne ze stopniem lekkim i umiarkowanym,
- od 16 do 64 roku życia,
- zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
- nieaktywne zawodowo (niezatrudnione lub zarejestrowane jako poszukujący pracy),
- nie posiadające doświadczenia zawodowego.

 

Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta i gminy wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uczestnik projektu będzie miał możliwość udziału w:
- poradach psychospołecznych (bezpłatnie),
- kursach i szkoleniach z płatnym stypendium,
- stażach płatnych,
- zatrudnieniu subsydiowanym płatnym.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 maja 2013r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przy ulicy Łukasiewicza 2, od poniedziałku  do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Niezbędne dokumenty:
- orzeczenie o niepełnosprawności,
- świadectwo ukończenia szkoły,
- dowód osobisty,
- oświadczenie o dochodach netto na osobę.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura projektu pod nr tel.
17 717 81 69, wew. 27.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 660319