Dokumenty do pobrania Drukuj
Czwartek, 02 Kwiecień 2020 07:53
Regulamin rekrutacji
Załącznik nr 1 do regulaminu - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
Załącznik nr 2 do regulaminu - OŚWIADCZENIE
Załącznik nr 3 do regulaminu - OŚWIADCZENIE
Załącznik nr 4 do regulaminu - OŚWIADCZENIE
Załącznik nr 5 do regulaminu - OŚWIADCZENIE
Załącznik nr 6 do regulaminu - OŚWIADCZENIE
Załącznik nr 7 do regulaminu - OŚWIADCZENIE
Załącznik nr 8 do regulaminu - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
Załącznik nr 9 do regulaminu - DEKLARACJA dobrowolnego udziału w projekcie
Załącznik nr 10 do regulaminu - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
Załącznik nr 11 do regulaminu - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Załącznik nr 12 do regulaminu - UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE