Klub "Senior +" Drukuj
Poniedziałek, 30 Marzec 2020 10:08

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że od stycznia 2020 r. realizuje  w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015 – 2020 r. współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody podkarpackiego realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna Klub ,,Senior+”.

Działalność Klubu ,,Senior+’’, skierowana jest dla osób powyżej 60 roku życia z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, szczególnie dla osób zamieszkujących Nową Sarzynę. Placówka mieści się w budynku przy ulicy Adama Mickiewicza 2, 37 – 310 Nowa Sarzyna.

Celem Klubu ,,Senior+’’ jest uwzględnienie potrzeb ludzi starszych i ich aktywizację w środowisku lokalnym, stworzenie osobom starszym miejsca i warunków do integracji wewnętrznopokoleniowej, wzajemnej pomocy ze stosowaniem zasady wzajemności,  zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem.

W ramach projektu Klub ,,Senior+’’ będą prowadzone zajęcia:

  • zajęcia rekracyjno – ruchowe;
  • zajęcia artystyczne;
  • zajęcia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy;
  • spacery, wycieczki, czytanie książek,
  • zabawy taneczne;
  • spotkania integracyjne,
  • zajęcia edukacyjno – informacyjne,
  • spotkania pozwalające zaprezentować własne zdolności, pasje, zainteresowania.

Realizacja projektu potrwa do 31.12.2020 r. Wszelkie informacje dotyczące działalności Klubu ,,Senior+” są dostępne w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie oraz pod numerem telefonu 17 717 81 69 wew. 23