Rekrutacja Drukuj

Dokumenty dotyczące rekrutacji uczestników projektu "Mobilne Centrum Usług Zdrowotnych w Nowej Sarzynie"

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU "Mobilne Centrum Usług Zdrowotnych w Nowej Sarzynie”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ANKIETA EWALUACYJNA EX-ANTE