Kontynuacja programu pomocy żywieniowej Drukuj
Poniedziałek, 17 Wrzesień 2012 08:14

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, iż po przerwie wakacyjnej rozpoczyna realizację programu w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej - program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD). Żywność pozyskiwana jest przez Bank Żywności w Rzeszowie.

Obecnie wydawane będą następujące produkty żywnościowe (do wyczerpania asortymentu): dżem, olej, cukier, ryż, groszek z marchewką, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie pomidorowym.

Osoby, które nie mają założonych imiennych kart dystrybucji artykułów PEAD proszone są o zgłoszenie się wraz z dokumentami do pracowników socjalnych w celu założenia w/w karty.

Punkty wydawania żywności czynne będą w dniach: 18 – 20 września 2012 r. (wtorek, środa, czwartek) od godz. 9:00 do godz.14:00 w następujących miejscowościach:
1.    Łętownia – budynek Straży Pożarnej (dla miejscowości: Wola Zarczycka, Majdan Łętowski, Łętownia, Wólka Łętowska).
2.    Sarzyna – budynek koło Kościoła (dla miejscowości: Sarzyna, Tarnogóra).
3.    Nowa Sarzyna – budynek koło Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie przy ul. Łukasiewicza (dla miejscowości: Nowa Sarzyna, Łukowa, Ruda Łańcucka, Jelna).

MGOPS w Nowej Sarzynie ustali dla każdego artykułu normy ilościowe przewidziane do wydania na 1 osobę w rodzinie. Będą one wywieszone w punkcie wydawania żywności oraz w MGOPS w Nowej Sarzynie.

Osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i mającym problemy z poruszaniem się po uprzednim zgłoszeniu do tutejszego Ośrodka i zakwalifikowaniu osoby do korzystania z w/w programu Ośrodek dostarczy żywność do miejsca zamieszkania osoby.

Ponadto informuję, iż przy MGOPS nadal działa MAGAZYN ODZIEŻY.

Na stanie Magazynu znajduje się systematycznie sortowana odzież z Niemiec w bardzo dobrym stanie: tj. odzież dla dorosłych, odzież dla dzieci, bielizna pościelowa, tornistry, zabawki dla dzieci.

Do otrzymania odzieży z Magazynu kwalifikują mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, pracownicy socjalni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie na podstawie imiennych talonów uprawniających do odbioru odzieży z magazynu MGOPS w Nowej Sarzynie.

Tą formą pomocy mogą być objęte tylko te osoby/rodziny u których pracownik socjalny MGOPS w Nowej Sarzynie stwierdzi brak danej odzieży.

Odzież wydawana będzie nieodpłatnie.

Magazyn odzieży znajduje się w MGOPS w Nowej Sarzynie przy ul. Łukasiewicza 2 (piwnice) i jest czynny w każdy wtorek i czwartek od godz. 14:00 do 15:30.

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna apeluje do osób dobrej woli o przekazywanie w dobrym stanie użytkowym i czystej odzieży oraz bielizny pościelowej do Magazynu przy MGOPS w Nowej Sarzynie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przy ul. Łukasiewicza 2, tel. (17) 71 78 169.

 

GALERIA Z DOSTAWY ŻYWNOŚCI DOSTĘPNA TUTAJ