Ustanowienie opiekuna tymczasowego – Заява про призначення тимчасового опікуна Drukuj
Piątek, 01 Kwiecień 2022 08:57

Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583) opiekuna tymczasowego sąd może ustanowić dla małoletniego obywatela Ukrainy, który – w związku z konfliktem zbrojnym przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych, które zgodnie z prawem byłyby za niego odpowiedzialne.

Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego (wzór wniosku poniżej).

Відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (Журнал законів 2022 р., п.583), тимчасовий опікун може бути призначений судом для неповнолітнього громадянина України, який у зв'язку зі збройним конфліктом прибув на територію Республіки Польща без нагляду дорослих, які, відповідно до закону, будуть нести за нього відповідальність. Тимчасовий опікун призначається судом опіки з юрисдикцією над місцем проживання неповнолітнього (форма заяви нижче).

Wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy - Заява про визначення тимчасового опікуна для неповнолітнього громадянина України

Wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego

Заява про призначення тимчасового опікуна