Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2021 Drukuj
Poniedziałek, 15 Marzec 2021 08:24
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie we współpracy ze Stowarzyszeniem "Integracja bez Granic" ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Nowa Sarzyna  do wzięcia udziału w Programie: "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2021. Program będzie realizowany od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
-osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,
Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:
  • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
  • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
  • wykonywaniu codziennych czynności,
  • załatwianiu spraw urzędowych.
Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:
  • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
  • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
  • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
 Przewidywana liczba uczestników Programu  to 30 osób, w tym:
  • 10 dzieci w wieku do 16 roku życia,
  • 20  osób z orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.
 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z panią Moniką Tubiak tel.  (17 717 81 69  wew. 19).