PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” - Zaświadczenie Drukuj
Czwartek, 12 Listopad 2020 11:33

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej, w tym celu należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (pobierz druk).

 

Gdzie można złożyć wniosek?

W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, przy ul. Łukasiewicza 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30.