Zakończenie projektu Drukuj
Piątek, 26 Kwiecień 2019 13:59

W związku z zakończonym projektem „Mobilne Centrum Usług Zdrowotnych w Nowej Sarzynie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie potwierdza gotowość do zachowania trwałości projektu poprzez funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.