Korekta zasad przyznawania żywności z programu PEAD Drukuj
Piątek, 09 Listopad 2012 09:10
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że od listopada 2012 r. żywność będą mogły odebrać osoby, którym przyznano pomoc decyzją administracyjną na podstawie wywiadu środowiskowego z Programu Rządowego Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania. Są to osoby, których dochód nie przekracza netto 684,00 zł. na osobę w rodzinie i 813,00 zł. na osobę samotną.

Istnieje możliwość przyznania pomocy żywnościowej z programu PEAD dla osób i rodzin, w których dochody są nieznacznie przekroczone w przypadku wystąpienia sytuacji losowych: choroby, niepełnosprawności. Decyzję o zakwalifikowaniu tych osób podejmie pracownik socjalny z danego rejonu.

Tracą moc dotychczasowe oświadczenia o wysokości dochodu.