Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyNowe kryteria do świadczeń Drukuj
Wtorek, 02 Październik 2012 10:10

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 1 października 2012 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W/w rozporządzenie ustala podniesione wysokości kwot kryteriów dochodowych oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


Kryteria dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542,00 zł,
  • dla osoby w rodzinie – w wysokości 456,00 zł.

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

  • minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – w wysokości 531,00 zł,
  • maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – w wysokości 1260,00 zł,
  • maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 529,00 zł,
  • kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 250,00 zł.


W związku z powyższym kryteria do pomocy w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynoszą:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 813,00 zł,
  • dla osoby w rodzinie – w wysokości 684,00 zł.

 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 520918