Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyKryteria dochodowe i wysokości świadczeń rodzinnych
Czwartek, 30 Sierpień 2012 13:00

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych

uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

 

Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

1.    539 zł na osobę w rodzinie lub
2.    623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.
    
Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:
1.    77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
2.    106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
3.    115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego pozostaje bez zmian.

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013 PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 3-GO WRZEŚNIA 2012R.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 520907