Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyŚwiadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy Drukuj
Czwartek, 31 Marzec 2022 10:02

Świadczenie pieniężne dla podmiotów, w tym osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy

Jeżeli zapewniłeś zakwaterowanie i wyżywienie:

  • obywatelowi Ukrainy który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z najbliższą rodziną, bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub
  • obywatelowi Ukrainy posiadającemu Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa możesz ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego z tego tytułu.

Wniosek można złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przy ul. Łukasiewicza 2.
Podstawowe informacje o świadczeniu:

  • świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 60 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony powyżej 60 dni.
  • maksymalna wysokość świadczenia 40 zł za osobę dziennie,
  • świadczenie jest wypłacane z dołu (za okres, w którym już zapewniłeś zakwaterowanie i wyżywienie).

Wniosek

Załącznik do wniosku

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 584880