Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci Rodziny



Nasza Gmina - wspólna sprawa – edycja II Drukuj
Czwartek, 24 Luty 2022 07:11
MGOPS w Nowej Sarzynie informuje, że na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3a i art. 45 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268) w okresie od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. pracownicy socjalni Ośrodka realizowali projekt socjalny „Nasza Gmina - wspólna sprawa – edycja II”.
Uczestnikami w/w projektu było 29 Klientów tutejszego Ośrodka. Projekt miał na celu integrację i uaktywnienie uczestników projektu socjalnego poprzez dbałość o estetykę swojego otoczenia, w którym zamieszkują.
W okresie od dnia 10.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. pracownicy socjalni Ośrodka będą  realizować projekt socjalny „ Wspólna sprawa – edycja II ”, który będzie kontynuacją projektu realizowanego w 2021 roku.
 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 520921