Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyBezpieczny senior Drukuj
Wtorek, 11 Maj 2021 08:46

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie w okresie od dnia 04.05.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. będzie realizował projekt socjalny "Bezpieczny Senior".

Odbiorcami projektu będą uczestnicy Klubu "Senior+" Nowa Sarzyna i Sarzyna, łącznie 60 osób.

Realizowany projekt jest wsparciem najbardziej potrzebującej części społeczności lokalnej. Realizacja projektu ma na celu wsparcie osób starszych, które są  szczególnie narażone i bezbronne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach gdy z powodu konieczności izolacji seniorzy są zdani sami na siebie. Niniejsza akcja ma na celu wesprzeć seniorów w tych trudnych chwilach jak również pokazać, że są ważni i posiadają wsparcie różnych instytucji.
Projekt "Bezpieczny Senior" ma na celu:

  1. Podniesienie wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie niebezpieczeństw płynących z nieumiejętnego rozpoznawania zagrożeń pożarowych.
  2. Zapoznanie seniorów ze skutecznymi metodami zapobiegania najbardziej uciążliwym społecznie przestępstwom: oszustwa, kradzieże, wyłudzenia.
  3. Podniesienie świadomości Seniorów dotyczących zagrożeń w ruch drogowym.
  4. Budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania na drodze.
  5. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród Seniorów.
 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 584865