Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci Rodziny"Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 Drukuj
Czwartek, 11 Marzec 2021 09:03
Informujemy, że Gmina Nowa Sarzyna przystąpiła do realizacji pilotażowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, którego realizatorem będzie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego.
Co oferujemy?
Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
Osoby, którym zostanie przyznana pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej
w ramach Programu w wymiarze do 240 godzin nie ponoszą za nią odpłatności.
Kto może skorzystać ze wsparcia?
Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.
Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, członka rodziny lub opiekuna prawnego sprawującego opiekę.
 
Wymagane dokumenty:
  • karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wszystkich Państwa zainteresowanych, wpisujących się wstępnie w powyższe kryteria, zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie – panią Natalią Wójcik, tel.: (17) 71 78 169 wew. 24.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 520916