Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyDzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie już otwarty! Drukuj
Wtorek, 28 Lipiec 2020 10:43

W dniu 20 lipca 2020 roku powitaliśmy w naszych murach pierwszych Seniorów, którzy z niecierpliwością i zaciekawieniem oczekiwali tego dnia. Był czas na rozmowy, poznawanie się, wspólne plany. Seniorom, którzy wykazali się „odwagą” i zapisali się do Naszego Domu gratulujemy! Jest to moment historyczny i wyjątkowy. Zamiarem działalności Domu jest stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery o którą zadbają pracownicy.


Dzienny Dom Pobytu został utworzony w ramach projektu „Radość Życia” -  Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. do 30.11.2022 r.   
Cel główny projektu: zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie nowych miejsc opieki dla 30 osób starszych/niesamodzielnych (osób zagrożonych ubóstwem  zagrożeniem społecznym) w nowo utworzonym ośrodku zapewniającym opiekę  dzienną.

Projektu skierowany jest do osób niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnie wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, powyżej 60 roku życia w przypadku kobiet i powyżej 65 roku życia w przypadku mężczyzn, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Seniorzy w Domu Dziennego Pobytu w Nowej Sarzynie będą mogli korzystać z: terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej, zajęć komputerowych, usług rehabilitacyjnych, usługi transportowej do Dziennego Domu, posiłku w formie obiadu, poradnictwa specjalistycznego, zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych. Placówka dysponuje 30 miejscami i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Chemików 3, 37-310 Nowa Sarzyna.

 

 

 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 558432