Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyWystartował Dzienny Domu Pobytu w Nowej Sarzynie Drukuj
Poniedziałek, 27 Lipiec 2020 10:21

Od dnia 20 lipca 2020 r. rozpoczął funkcjonowanie Dzienny Domu Pobytu w Nowej Sarzynie.  Jest to pierwsza tego typu placówka działająca na terenie naszej gminy. Pierwsi uczestnicy zostali przywitani przez Panią Ewę Turczyn Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie oraz przez kadrę Ośrodka słodkim tortem.

Placówka zlokalizowana jest przy ul. Chemików 3 w Nowej Sarzynie, dysponuje 30 miejscami dla osób niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnie wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, powyżej 60 roku życia w przypadku kobiet i powyżej 65 roku życia w przypadku mężczyzn, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Dzienny Dom Pobytu utworzony został w ramach projektu pn. „Radość Życia – Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. do 30.11.2022 r.

 

 

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 584869