Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci Rodziny500+ na nowy okres zasiłkowy Drukuj
Poniedziałek, 29 Czerwiec 2020 12:01

W tym roku nie musisz składać kolejnego wniosku o „500+”

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

Obecnie świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest do dnia 31 maja 2021 r. co oznacza, że w roku 2020 nie należy składać wniosków o niniejsze świadczenie z wyjątkiem wniosków na nowo narodzone dzieci.

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać tutaj: https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego szerzeniem się zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, w trosce o zdrowie i życie klientów i pracowników MGOPS uprasza się, aby w miarę możliwości składać wnioski za pośrednictwem platformy elektronicznej.
W trakcie wizyty w Miejsko-Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z COVID–19 prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych  (m.in. obowiązek noszenia maseczek oraz zachowywanie bezpiecznej odległości).  W pomieszczeniu może przebywać tylko jedna osoba.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 430250