Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyŚwiadczenia na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 Drukuj
Poniedziałek, 29 Czerwiec 2020 11:57

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać wnioski elektronicznie o ustalenie prawa do:
  • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
  • funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenia dobry start 300+.

Zaleca się składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS.

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w wersji papierowej.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 będą dokumentować sytuację dochodową rodziny za 2019 rok dołączając do wniosku odpowiednie dokumenty oraz oświadczenia o dochodach.
Ponadto informujemy, że w funduszu alimentacyjnym zostały wprowadzone następujące zmiany:

  • 900,00 zł na osobę w rodzinie to nowy próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  • Wprowadzono regułę „złotówka za złotówkę”, która do tej pory była stosowana w świadczeniach rodzinnych. Osoby uprawnione otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodowego nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie wynosić 100 zł.

Wprowadzone zmiany będą obowiązywały od nowego okresu zasiłkowego, czyli od 01.10.2020 r.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie ul. Łukasiewicza 2, pod numerami tel. 17 717 81 69 lub 795 533 565.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 16.06.2020 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2020/2021

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019


W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego szerzeniem się zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, w trosce o zdrowie i życie klientów i pracowników MGOPS uprasza się, aby w miarę możliwości składać wnioski za pośrednictwem platformy elektronicznej.
W trakcie wizyty w Miejsko-Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z COVID–19 prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych  (m.in. obowiązek noszenia maseczek oraz zachowywanie bezpiecznej odległości).  W pomieszczeniu może przebywać tylko jedna osoba.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

Koronawirus

MGOPS w obiektywie

Reklama
Odsłon : 520948