Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyDziałania
 

 

Trening kompetencji rodzinnych i rodzicielskich w ramach projektu systemowego

Środa, 27 Sierpień 2014

Od sierpnia br. w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna" odbywa się szkolenie z treningu kompetencji rodzinnych i rodzicielskich.
Program treningu zawiera takie zagadnienia jak:
– poprawa komunikacji pomiędzy dziećmi i rodzicami,
– odbudowa i wzmacnianie więzi w rodzinie,
– umiejętność szukania kompromisów,
– świadomość z zakresu zwiększenia angażowania się w życie szkolne dzieci,
– wytworzenie relacji współpracy z dzieckiem w realizacji obowiązków.
Umiejętności oraz wiedza nabyta podczas warsztatów ma na celu zastosowanie jej w życiu codziennym uczestnika. W zajęciach bierze udział łącznie 60 uczestników projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych.


Terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie

Poniedziałek, 23 Czerwiec 2014

Od czerwca br. 10 uczestników projektu systemowego w ramach zawartych kontraktów socjalnych przystąpiło do kursu na opiekuna osób starszych, dzieci i niepełnosprawnych. Celem szkolenia jest  przygotowanie do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie opieki nad dziećmi, ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami starszymi.
Przewidziano część teoretyczną i praktyczną w łącznej liczbie 180 godzin. 


Kurs na opiekuna osób starszych, dzieci i niepełnosprawnych z prawem jazdy kat. B

Środa, 18 Czerwiec 2014

Od czerwca br. 10 uczestników projektu systemowego w ramach zawartych kontraktów socjalnych przystąpiło do kursu na opiekuna osób starszych, dzieci i niepełnosprawnych. Celem szkolenia jest  przygotowanie do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie opieki nad dziećmi, ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami starszymi.
Przewidziano część teoretyczną i praktyczną w łącznej liczbie 180 godzin. 


Kurs koszykarz – plecionkarz z prawem jazdy kategorii B

Środa, 18 Czerwiec 2014

Od czerwca br. 4 uczestników projektu systemowego w ramach zawartych kontraktów socjalnych przystąpiło do kursu koszykarz – plecionkarz z prawem jazdy kategorii B. Kurs zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania podstawowych prac w zawodzie koszykarz – plecionkarz. Zawód ten należy do poszukiwanych na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej.
Przewidziano część teoretyczną i praktyczną w łącznej liczbie 160 godzin.  


Grupa samopomocy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie 2014

Piątek, 16 Maj 2014

W ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna” została utworzona grupa samopomocowa skierowana do 15 osób z Programu Aktywności Lokalnej (PAL). Uczestnikami są osoby, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy tutejszego Ośrodka.
Grupy samopomocowe są dobrowolnymi i zazwyczaj luźnymi spotkaniami osób, których aktywne działanie skierowane jest na wspólne pokonywanie problemów różnego rodzaju. Uczestnicy w oparciu o własne doświadczenia przez które przeszli i poradzili sobie z nimi są w stanie wspomóc innych. Poprzez wspólną pracę w ramach grupy samopomocowej można łatwiej poradzić sobie z wieloma problemami życiowymi. Cele grupy samopomocowej i tematykę spotkań ustalają sami jej uczestnicy i zawsze mogą je zmienić. Spotkania odbywać się będą 2 razy w miesiącu, w okresie od maja do września br. W ramach grup samopomocy klienci dokonają remontów w swoim miejscu zamieszkania wsparci pomocą finansową z tutejszego ośrodka.


Kurs kucharz z obsługą gastronomiczną przyjęć okolicznościowych i kasy fiskalnej

Czwartek, 8 Maj 2014

Od maja br. dziewięć Pań w ramach projektu "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna" rozpoczęło kurs kucharz oraz obsługa gastronomiczna przyjęć okolicznościowych i kasy fiskalnej. Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników kursu podstawowych czynności niezbędnych do wykonywania zawodu kucharza i organizacji przyjęć okolicznościowych, oraz nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych.
Atrakcyjnym elementem kursu jest dla naszych klientek możliwość podpatrzenia jak pracuje duża kuchnia dzięki zajęciom praktycznym w Domu Dziecka i Przedszkolach w Nowej Sarzynie.
Szkolenie w zawodzie kucharz zakończy się egzaminem w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie. Przewidziano część teoretyczną i praktyczną w łącznej liczbie 298 godzin.


Kurs na prawo jazdy kategorii C

Środa, 30 Kwiecień 2014

Od kwietnia br. 1 uczestnik projektu systemowego w ramach zawartych kontraktów socjalnych przystąpił do kursu na prawo jazdy kategorii C. Prawo jazdy kategorii C jest inwestycją we własną przyszłość. Niezależnie od warunków panujących na naszym rynku pracy osoba, która posiada prawo jazdy kategorii C ma większe szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy w kraju i Unii Europejskiej.
Przewidziano część teoretyczną i praktyczną w łącznej liczbie 45 godzin. 


Kurs "Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B" w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie

Poniedziałek, 28 Kwiecień 2014

Od 28 kwietnia br. 7 uczestniczek projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych uczestniczy w kursie przedstawiciel handlowy oraz prawo jazdy kat. B. Celem szkolenia jest zapoznanie się z warunkami zakupu towarów, zasadami prowadzenia dokumentacji sprzedaży, całościowym systemem obsługi klienta, teoretycznymi podstawami komunikacji interpersonalnej.
Przewidziano część praktyczną i teoretyczną w łącznej liczbie 140 godzin.


Kurs kosmetyczki w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna"

Poniedziałek, 28 Kwiecień 2014

Od 28 kwietnia br. 4 uczestników projektu systemowego w ramach zawartych kontraktów socjalnych rozpoczęło kurs "Kosmetyczka". Szkolenie otwiera przed klientkami nowe możliwości, umiejętności ale przede wszystkim  zwiększa szansę znalezienia pracy w przyszłości. Klientki zdobędą między innymi nowe umiejętności w zakresie: wizażu, pielęgnacji twarzy, dłoni i stóp.
Przewidziano część praktyczną i teoretyczną w łącznej liczbie 220 godzin. 


Kurs "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie

Poniedziałek, 28 Kwiecień 2014

Od 28 kwietnia br. 5 uczestników projektu systemowego w ramach zawartych kontraktów socjalnych rozpoczęło kurs "Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej". Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku handlowym. Założeniem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu podstawowych czynności wykonywanych przez każdego sprzedawcę tj. fakturowania, rozliczeń kasowych, organizacji gospodarki magazynowej, obsługi komputera i wielu przydatnych wskazówek dotyczących organizacji stanowiska pracy.
Przewidziano część teoretyczną i praktyczną w łącznej liczbie 76 godzin.


Trening kompetencji i umiejętności społecznych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie

Poniedziałek, 7 Kwiecień 2014

Od kwietnia br. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbywa się trening kompetencji i umiejętności społecznych dla sześciu uczestników Programu Aktywności Lokalnej (PAL) w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna". Łączna liczba spotkań wyniesie 24 godziny.

Celem treningu jest podniesienie umiejętności interpersonalnych, kompetencji życiowych w zakresie gospodarowania czasem, budżetem, korzystania z podstawowych instrumentów finansowych, pracy w grupie. Ponadto trening ma za zadanie umożliwić uczestnikom powrót do aktywnego życia społecznego i podniesienie kompetencji życiowych. Spotkania z klientami prowadzi Pani Agata Kowal.

Szkolenie na temat "10 zasad zdrowego żywienia rodziny z elementami HACCP

Czwartek, 18 Marzec 2014

Od kwietnia br. odbywa się szkolenie z "10 zasad zdrowego żywienia rodziny z elementami HACCP" w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna". Zajęcia prowadzone są przez Pana Andrzeja Więcława właściciela Gospody u Więcławów w Leżajsku. W szkoleniu uczestniczy 30 osób z projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych. Łączna liczba spotkań wyniesie 16 godzin.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat prawidłowego i zdrowego żywienia rodzin oraz prawidłowego przechowywania żywności.

Szkolenie operator koparko - ładowarki w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna”

Wtorek, 18 Marzec 2014

Od 17 marca br. czterech uczestników projektu systemowego w ramach zawartych kontraktów socjalnych rozpoczęło szkolenie „Operator koparko - ładowarki”. Zajęcia prowadzone są w Rzeszowie w Ośrodku Szkolenia i Usług Zawodowych. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

Kurs otwiera przed klientami nowe możliwości, umiejętności ale przede wszystkim perspektywę zdobycia nowego zawodu i zwiększenia szans znalezienia pracy w przyszłości.

Szkolenie potrwa 25 dni, przewidziano część praktyczną i teoretyczną w łącznej liczbie 202 godzin.

Szkolenie z poradnictwa społeczno-zawodowego z elementami kultury pracy i wizażu

Poniedziałek, 10 Marzec 2014

Od marca br. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie prowadzone są zajęcia w ramach kontraktów socjalnych z poradnictwa społeczno - zawodowego z elementami kultury pracy i wizażu w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna". Spotkania prowadzone są przez doradcę zawodowego Panią Wiolettę Krzyżak oraz przez kosmetyczkę i fryzjerkę Panią Krystynę Wojnar. Przewidziano, że zajęcia będą liczyć łącznie 30 godzin, w tym z wizażu 20 godzin.

Szkolenie ma na celu wzmocnienie w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu, zaznajo-mienie się z metodami poszukiwania pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowy rekrutacyjne itp.), zwiększenie poziomu aspiracji zawodowych, podniesienie umiejętności kreowania własnego wizerunku, poprawę autoprezentacji, wzmocnienie samooceny. W spotkaniach łącznie bierze udział 50 uczestników projektu.

Indywidualna terapia psychologiczna w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie

Piątek, 14 Luty 2014

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że od lutego br. jest prowadzona indywidualna terapia psychologiczna w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna". Terapia prowadzona jest przez specjalistów, praktyków z dziedziny psychologii: mgr Monikę Chrząstek i mgr Bogusława Kwitkowskiego.

Celem indywidualnej terapii psychologicznej jest zdiagnozowanie i pomoc w rozwiązaniu konkretnych problemów osobistych, pomoc w wyzwalaniu emocji i właściwych postaw.

Tematyka terapii obejmuje m.in. takie moduły jak:
- koncentracja na problemie odczuwanym przez klienta i szukanie sposobów przezwyciężenia trudności,
- rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów,
- pomoc w rozumieniu siebie i lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie,
- budowa poczucia własnej wartości i wzmacnianie wiary w siebie.
 
W terapii indywidualnej łącznie weźmie udział 25 osób z kontraktów socjalnych oraz 10 osób z programu aktywności lokalnej (PAL).

Staże zawodowe w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna"

Poniedziałek, 10 Luty 2014

Pierwsi uczestnicy projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna" rozpoczęli staże zawodowe od lutego bieżącego roku. Możliwość zatrudnienia otrzymało 45 osób z terenu naszej gminy. Celem stażu jest umożliwienie naszym uczestnikom nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, wymaganego doświadczenia zawodowego zwiększającego szanse na uzyskanie zatrudnienia w przyszłości.

 Staże zawodowe odbywają się w jednostkach budżetowych i firmach prywatnych tj.:
• Urząd Miasta i Gminy,
• Zakład Gospodarki Komunalnej,
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
• szkoły,
• piekarnie,
• salony fryzjerskie,
• sklepy.
 
Czas trwania stażu zawodowego dla każdej osoby będzie wynosił 5 miesięcy.

 "Czas na aktywność w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna" – asystent rodziny

Czwartek, 30 Styczeń 2014

Od stycznia br. w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna" rodziny zamieszkujące na terenie naszej gminy otrzymują wsparcie w postaci asystenta rodziny. Dzięki projektowi, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego swoje zatrudnienie kontynuuje 2 pracowników.
Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości potrafiła samodzielnie pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza te związane z opieką i wychowaniem dzieci. Pracownik odwiedza rodzinę w miejscu jej zamieszkania oraz towarzyszy jej podczas załatwiania spraw w różnych instytucjach. Współpracuje także z pracownikami różnych instytucji, które pracują z rodziną. Indywidualna pomoc ze strony asystenta rodziny służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiągnięciu celów, wzbudzeniu wiary we własne możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań, które do tej pory były nie do osiągnięcia.


 Informacje o realizacji projektu systemowego w 2014 roku

Środa, 29 styczeń 2014

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie zakończył rekrutację osób, które wezmą udział w projekcie systemowym „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” w roku 2014. Uczestnikami projektu zostali klienci tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej spełniający łącznie następujące kryteria:

 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • bezrobotne,
 • zatrudnione będące w wieku aktywności zawodowej,
 • korzystające z pomocy społecznej.

Decyzja o wyborze osób, jako uczestników projektu wiązała się z koniecznością, udzielenia wszechstronnego wsparcia, tym osobom, u których istnieje ryzyko wykluczenia społecznego.

Liczba uczestników w ramach zawartych kontraktów socjalnych w projekcie systemowym „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” w roku 2014 będzie wynosiła:
     •  78 – nowych uczestników,
     •  6 – kontynuujących uczestników.

Zaplanowano następujące działania:
1. Poradnictwo społeczno–zawodowe z elementami kultury pracy i wizażu (spotkania z doradcą zawodowym, fryzjerem i kosmetyczką).
2. Staż (trwający 5 miesięcy).
3. Trening kompetencji rodzinnych i rodzicielskich.
4. Asystent rodziny.
5. „10 zasad zdrowego żywienia rodziny z elementami HACCP“.
6. Indywidualna terapia psychologiczna.
7. Szkolenia zawodowe.
8. Kontynuacja uzupełnienia wykształcenia na poziomie gimnazjalnym i policealnym.

Natomiast liczba uczestników w ramach PAL w projekcie systemowym „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” w roku 2014 będzie wynosiła 25 osób.
Zaplanowano następujące działania w ramach PAL:
1. Asystent rodziny.
2. Grupa samopomocowa.
3. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
4. Terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych.
5. Indywidualna terapia psychologiczna.

Informacje dotyczące projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie.


Informacja o projekcie systemowy „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” na rok 2014

Piątek, 27 grudzień 2013

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że trwa rekrutacja osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” na rok 2014. Uczestnikami projektu mogą zostać klienci tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej spełniający łącznie następujące kryteria: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne, zatrudnione będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające z pomocy społecznej.
Liczba uczestników w ramach zawartych kontraktów socjalnych w projekcie systemowym „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” w roku 2014 będzie wynosiła:
• 78 – nowych uczestników,
• 6 – kontynuujących uczestników.
Zaplanowano następujące działania:
1. Poradnictwo społeczno–zawodowe z elementami kultury pracy i wizażu (spotkania z doradcą zawodowym, fryzjerem i kosmetyczką).
2. Staż (trwający 5 miesięcy).
3. Trening kompetencji rodzinnych i rodzicielskich.
4. Asystent rodziny.
5. „10 zasad zdrowego żywienia rodziny z elementami HACCP“.
6. Indywidualna terapia psychologiczna.
7. Szkolenia zawodowe.
8. Kontynuacja uzupełnienia wykształcenia na poziomie gimnazjalnym i policealnym.
Natomiast liczba uczestników w ramach PAL w projekcie systemowym „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” w roku 2014 będzie wynosiła 25 uczestników.
Zaplanowano następujące działania w ramach PAL:
1. Asystent rodziny.
2. Grupa samopomocowa.
3. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
4. Terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych.
5. Indywidualna terapia psychologiczna.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie systemowym proszone są o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka.
Informacje dotyczące projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie.


Podsumowanie projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” w 2013 roku

Poniedziałek, 23 grudzień 2013

Od stycznia do grudnia br. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu systemowego realizował staże dla 30 uczestników projektu. Celem stażu było nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Profil stażu zawodowego uczestnika projektu był zgodny z profilem szkoleń zawodowych, ukończonych szkół oraz przyjętą ścieżką reintegracji dla danej osoby. Zgodnie z założeniami projektu staż trwał 5 miesięcy. Staże zawodowe odbywały się w instytucjach budżetowych i firmach prywatnych na następujących stanowiskach: opiekun osoby starszej, pomoc kuchenna, pracownik biurowy, robotnik gospodarczy, sprzedawca, ekspedientka, referent administracyjny, konserwator, fryzjer. 
W ramach projektu klienci tutejszego Ośrodka mieli możliwość wzięcia udziału w następujących szkoleniach zawodowych:
- kucharz dla 5 uczestników. Liczba godzin szkolenia wynosiła 250 godzin. Szkolenie zakończyło się szkoleniem czeladniczym i zostało zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Leżajsku.
- opiekunka osób starszych i dzieci dla 8 uczestników. Liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych wynosiła łącznie 120 godzin. Organizatorem szkolenia był OK. Ośrodek Kursów Wejherowo.
- przedstawiciel handlowy dla 2 uczestników projektu. Liczba godzin szkolenia wyniosła 90 godzin. Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Jaśle.
-  przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B dla 5 uczestników. Liczba godzin szkolenia wyniosła: przedstawiciel handlowy 90 godzin, prawo jazdy kat. B teoria 30 godzin oraz praktyka 30 godzin. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Jaśle.
- murarz – tynkarz dla 1 uczestnika. Liczba godzin szkolenia wynosiła 160 godzin. Organizatorem szkolenia był Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli.
Łącznie w szkoleniach zawodowych wzięło udział 21 osób.
Od lutego br. zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny, którzy pracują z uczestnikami projektu i ich rodzinami w celu zwiększenia umiejętności życiowych, opiekuńczo – wychowawczych, rozwiązywania takich problemów jak: nadużywanie alkoholu, prowadzenie higienicznego trybu życia, prawidłowego komunikowania w rodzinie, budowania pozytywnych relacji w rodzinie, zapobieganie konfliktom, wzmacnianie więzi, gospodarowanie budżetem domowym.
W ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” odbywały się również takie zajęcia jak:
- poradnictwo społeczno – zawodowe z elementami kultury pracy i wizażu (spotkania z doradcą zawodowym, fryzjerem i kosmetyczką),
- trening kompetencji rodzinnych i rodzicielskich,
- indywidualna terapia psychologiczna,
- „10 zasad zdrowego żywienia rodziny z elementami HACCP”,
- trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- grupa samopomocy,
- terapię uzależnień od substancji psychoaktywnych.
W ramach grupy samopomocy był przeprowadzony „Mój plan działania”. Celem planu było kształtowanie umiejętności wyznaczania celów życiowych tj. remont mieszkania (malowania ścian, drzwi). Uczestnicy pomagali sobie wzajemnie podczas remontów. W ramach projektu zostały zakupione potrzebne materiały tj.: farby, szpachle, pędzle. 
Ponadto 6 uczestników projektu od 2012 roku uzupełnia swoje wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym.
W projekcie systemowym „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” w 2013 roku łącznie wzięło udział 65 osób.


Informacja o organizowanych stażach w 2013 roku w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna”

Poniedziałek, 04 Listopad 2013

Od stycznia do grudnia 2013 br. tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” realizuje staże dla 30 uczestników projektu.
Staże zawodowe odbywają się w instytucjach budżetowych i firmach prywatnych na następujących stanowiskach:
- opiekun osoby starszej,
- pomoc kuchenna,
- pracownik biurowy,
- robotnik gospodarczy,
- sprzedawca,
- ekspedientka,
- referent administracyjny,
- konserwator,
- fryzjer.
Celem stażu jest nabicie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Profil stażu zawodowego uczestnika projektu jest zgodny z profilem szkoleń zawodowych, ukończonych szkół oraz przyjętą ścieżką reintegracji dla danej osoby. Zgodnie z założeniami projektu staż trwa 5 miesięcy.


Kursy zawodowe w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie

Poniedziałek, 14 Październik 2013

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że od września br. odbywają się kursy zawodowe dla 21 uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna”  z terenu naszej gminy. Dzięki projektowi możliwe było zorganizowanie kursów zawodowych, które są obecnie bardzo atrakcyjne na rynku pracy tj.:

- kucharz,
- prawo jazdy kat B,
- opiekunka osoby starszej i dzieci,
- przedstawiciel handlowy,
- murarz - tynkarz.
 
Klienci Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie uczestniczą w zajęciach teoretycznych i praktycznych zdobywając doświadczenie, które umożliwi im zdobycie zatrudnienia w przyszłości.

Zakończenie szkoleń miękkich w ramach zawartych kontraktów socjalnych w roku 2013

Poniedziałek, 16 Wrzesień 2013

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” zostały zakończone szkolenia miękkie z klientami w ramach zawartych kontraktów socjalnych. Klienci zdobyli szereg umiejętności przydatnych w życiu codziennym.

Uczestnicy brali udział w następujących szkoleniach:
- 10 zasad zdrowego żywienia rodziny z elementami HACCP,
- poradnictwo społeczno – zawodowe z elementami kultury pracy i wizażu (doradca zawodowy, kosmetyczka, fryzjer),
- indywidualna terapia psychologiczna,
- trening kompetencji rodzinnych i rodzicielskich.

Zajęcia w ramach projektu odbywały się niemalże w każdym tygodniu po kilka godzin, nawet w nielicznych przypadkach w sobotę. Klienci musieli nauczyć się organizować swój czas by móc uczestniczyć w szkoleniu. Pomimo wielu trudności frekwencja na zajęciach była bardzo duża.


Grupa samopomocy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie

Piątek, 30 Sierpień 2013

W ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna” została utworzona grupa samopomocowa skierowana do 10 osób z Programu Aktywności Lokalnej (PAL). Uczestnikami grupy są osoby, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy tutejszego Ośrodka.

Grupy samopomocowe są dobrowolnymi i zazwyczaj luźnymi spotkaniami osób, których aktywne działanie skierowane jest na wspólne pokonywanie problemów różnego rodzaju. Uczestnicy w oparciu o własne doświadczenia przez które przeszli i poradzili sobie z nimi są w stanie wspomóc innych. Poprzez wspólną pracę w ramach grupy samopomocowej można łatwiej poradzić sobie z wieloma problemami życiowymi. Cele grupy samopomocowej i tematykę spotkań ustalają sami jej uczestnicy i zawsze mogą je zmienić. Spotkania odbywać się będą 2 razy w tygodniu, w okresie od sierpnia do listopada br. W ramach grup samopomocy klienci dokonają remontów w swoim miejscu zamieszkania wsparci pomocą finansową z tutejszego ośrodka.


Spotkania z terapeutą w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie

Poniedziałek, 19 Sierpień 2013

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie w dn. 16 sierpnia br. odbyły się pierwsze zajęcia z terapeutą skierowane dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzone przez panią Bogusławę Kania. Celem ogólnym jest zmiana zachowań związanych z nadużywaniem alkoholu w kierunku utrzymywania abstynencji i zmniejszenia szkód związanych z jego przyjmowania.

W oddziaływaniach terapeutycznych dąży się do uzyskania abstynencji, kontynuowaniu dalszej terapii, poprawy komunikacji i budowy poprawnych relacji rodzinnych.

Spotkania z terapeutą są skoncentrowane na przekazaniu wiedzy w zakresie choroby alkoholowej, konsekwencji z niej wynikających dla wszystkich sfer życia, zachęcanie do zmiany, zapoznanie z metodami zapobiegającymi wchodzeniu w zachowania ryzykowne prowadzące do uzależnienia. Spotkania są prowadzone z klientami z Programu Aktywności Lokalnej (PAL).


Trening kompetencji rodzinnych i rodzicielskich w MGOPS

Poniedziałek, 22 Lipiec 2013

W dniu 19 lipca br. odbyło się pierwsze szkolenie z treningu kompetencji rodzinnych i rodzicielskich prowadzonego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna".

Program treningu zawiera takie zagadnienia jak:
- poprawa komunikacji pomiędzy dziećmi i rodzicami,
- odbudowa i wzmacnianie więzi w rodzinie,
- umiejętność szukania kompromisów,
- świadomość z zakresu zwiększenia angażowania się w życie szkolne dzieci,
- wytworzenie relacji współpracy z dzieckiem w realizacji obowiązków.

Umiejętności oraz wiedza nabyta podczas warsztatów ma na celu zastosowanie jej w życiu codziennym uczestnika. W zajęciach bierze udział 25 uczestników projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych.

Szkolenie na temat "10 zasad zdrowego żywienia rodziny z elementami HACCP"

Piątek, 19 Lipiec 2013

W dniu 17 lipca br. odbyło się pierwsze szkolenie z "10 zasad zdrowego żywienia rodziny z elementami HACCP" w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna". Zajęcia odbyły się w Gospodzie u Więcławów w Leżajsku i uczestniczyło w nim 31 uczestników projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat prawidłowego i zdrowego żywienia rodzin oraz prawidłowego przechowywania żywności. Czas realizacji zajęć przewidziano na sierpień br. w liczbie godzin 16.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie

Poniedziałek, 08 Lipiec 2013

Od czerwca br. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbywał się trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna".

W zajęciach uczestniczyło 6 osób z Programu Aktywności Lokalnej (PAL). Celem treningu było podniesienie umiejętności interpersonalnych, kompetencji życiowych w zakresie gospodarowania czasem, budżetem, korzystania z podstawowych instrumentów finansowych, pracy w grupie. Ponadto trening miał za zadanie umożliwić uczestnikom powrót do aktywnego życia społecznego, podniesienie kompetencji życiowych.
Ostatnie zajęcia miały miejsce 8 lipca, każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu treningu.

Szkolenie z poradnictwa społeczno-zawodowego z elementami kultury pracy i wizażu

Poniedziałek, 17 Czerwiec 2013

W dniu 15.06.2013r. w Miejsko -  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie odbyły się pierwsze zajęcia w ramach kontraktów socjalnych z Poradnictwa społeczno - zawodowego z elementami kultury pracy i wizażu w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna". Zajęcia prowadzone są przez doradcę zawodowego, fryzjerkę i kosmetyczkę.

Łącznie przewidziano, że zajęcia z poradnictwa społeczno-zawodowego z elementami kultury pracy i wizażu będą liczyć 30 godzin, w tym zajęcia praktyczne z elementami wizażu w liczbie 20 godzin.
 
Szkolenie ma na celu wzmocnienie w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu, zaznajomienie się z metodami poszukiwania pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowy rekrutacyjne itp.) zwiększenie poziomu aspiracji zawodowych, podniesienie umiejętności kreowania własnego wizerunku, poprawę autoprezentacji, wzmocnienie samooceny. W spotkaniu  bierze udział 26 uczestników projektu.

Indywidualna terapia psychologiczna w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie

Wtorek, 11 Czerwiec 2013

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że od czerwca br. jest prowadzona indywidualna terapia psychologiczna w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna". Terapia prowadzona jest przez specjalistów, praktyków z dziedziny psychologii: dr Justynę Kula-Lic i mgr Monikę Chrząstek. Podczas pierwszego spotkania psycholog ustala z każdym z uczestników tematykę i ilość wizyt.

Podczas spotkań będą realizowane ramowe moduły takie jak:

- koncentracja na problemie odczuwanym przez klienta i szukanie sposobów przezwyciężenia trudności,
- rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów, pomoc w rozumieniu siebie i lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie,
- budowa poczucia własnej wartości i wzmacnianie wiary w siebie.
 
W terapii indywidualnej łącznie weźmie udział 19 osób z kontraktów socjalnych oraz 10 osób z programu aktywności lokalnej.

„Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” spotkanie integracyjno – informacyjne

Wtorek, 21 Maj 2013

W dniu 21 maja br. w restauracji Mario w Sarzynie odbyło się spotkanie integracyjno - informacyjne dotyczące projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy projektu, zastępca burmistrza Pani Danuta Pinderska, dyrektor Mirosław Przewoźnik oraz pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie.

Dyrektor Mirosław Przewoźnik po przywitaniu przybyłych gości podkreślił, że dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej oraz przychylności i wsparciu władz Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie możliwe było podjęcie kolejnych wyzwań i starań by poprawić sytuację życiową klientów tutejszego Ośrodka.

Zastępca burmistrza Pani Danuta Pinderska po przywitaniu uczestników projektu, dyrektora i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie wyraziła swoje zadowolenie, iż wśród uczestników jest wiele osób młodych oraz że tutejszy Ośrodek ma na uwadze dobro także i osób niepełnosprawnych dzięki projektowi „Aktywni pomimo…”.

Koordynator projektu „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” Pani Bożena Nietrzeba przedstawiła szczegółowe etapy realizacji projektu, cele i założenia.

Przybyli goście podczas spotkania mieli okazję się poznać oraz zgłosić swoje pytania do Zespołu Zarządzającego dotyczące zasad udziału w projekcie.


Projekt systemowy PO KL „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” – informacje ogólne

Środa, 20 Luty 2013

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie w dn. 31.01.2013r. zakończył rekrutację osób, które wezmą udział w projekcie systemowym „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna”. Uczestnikami projektu zostali klienci tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej spełniający łącznie następujące kryteria: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne, zatrudnione będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające z pomocy społecznej. Decyzja o wyborze osób, jako uczestników projektu wiązała się z koniecznością, udzielenia wszechstronnego wsparcia tym osobom u których istnieje ryzyko wykluczenia społecznego.

Liczba uczestników w projekcie systemowym PO KL „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” w poszczególnych latach wynosić będzie:
– 2013r. - 75 uczestników projektu (60 kontraktów socjalnych, 15 umów PAL),
– 2014r. - 109 uczestników  projektu (84 kontraktów socjalnych, 35 umów PAL),
– 2015r. - 41 uczestników projektu  (35 kontraktów socjalnych, 6 umów PAL). 
Łącznie w latach 2013-15r. przewidziano udział  w projekcie systemowym 225 osób w tym 189 kobiet i 36 mężczyzn.

Działania, które zostaną podjęte w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu to m.in.:
–  staże,
–  szkolenia zawodowe,
–  objęcie rodzin pomocą asystenta rodziny,
–  grupy samopomocowe,
–  warsztaty zajęciowe,
–  terapia uzależnień,
–  terapia psychologiczna,
–  uzupełnienie wykształcenia na poziomie gimnazjalnym.

Informacje dotyczące projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie.


Zakończenie Programu Aktywności Lokalnej "Grupa samopomocowa" - 29.11.2012r.

Czwartek, 29 Listopad 2012

W dniu 28.11.2012 uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej "Grupa samopomocowa"  po raz ostatni spotkali się w ramach projektu „Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotykania odbywały się od kwietnia do listopada. Liderem grupy była Pani Alicja Paluch. Wszystkim uczestnikom i Pani Alicji dziękujemy.
Fotorelacja ze spotkania dostępna jest w naszej galerii zdjęć.


Warsztaty zajęciowe - 25.10.2012r.

Piątek, 26 Październik 2012

W dniu 25.10.2012 w ramach projektu "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna 2012" odbyły się zajęcia warsztatowe które poprowadziła Pani Agnieszka Hospod. Fotorelacja z warsztatów dostępna jest w naszej galerii zdjęć.
Informacja

Czwartek, 25 Październik 2012

W ramach projektu systemowego Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna 12 –cie Uczestniczek zdecydowało się na uzupełnienie wykształcenia w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Leżajsku. „Uczennicom” zostanie opłacone comiesięczne czesne,  zostaną objęte ubezpieczeniem od nieszczęśliwego wypadku, otrzymają przybory szkolne, zwrot kosztów za dojazdy.
Dodatkowe szkolenia zawodowe w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna

Czwartek, 25 Październik 2012

Od 12 października 16-tu Uczestników projektu odbywa dodatkowe szkolenia zawodowe:

1.    Opiekunka dziecięca i osoby starszej,
2.    Sprzedawca obsługą kasy fiskalnej,
3.    Magazynier z obsługą wózka widłowego,
4.    Prawo jazdy Kat B,
5.    Kosmetyczka,
6.    Cukiernik,
7.    Kucharz,
8.    Kurs podstawowy ADR.

Uczestnicy projektu na czas realizacji zajęć mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia - opieki nad dzieckiem lub osobą zależną tj. opłacania kosztów opieki nad dzieckiem oraz świetlicy środowiskowej.

Listopad w PAL-u

Środa, 24 Październik 2012

W listopadzie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w spotkaniach grupy samopomocy PAL:
 • 07.11.2012r. godz: 9:00
 • 14.11.2012r. godz: 9:00
 • 21.11.2012r. godz: 9:00
 • 28.11.2012r. godz: 9:00

Październik w PAL-u

Wtorek, 2 Październik 2012

W miesiącu październiku zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w warsztatach zajęciowych:

 • 11.10.2012r. godz: 9:00
 • 25.10.2012r. godz: 9:00
Fotorelacja z warsztatów dostępna jest w naszej galerii zdjęć.

Październik w PAL-u

Piątek, 28 Wrzesień 2012

W miesiącu październiku zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w spotkaniach grupy samopomocy PAL:

 • 3.10.2012r. godz: 9:00
 • 10.10.2012r. godz: 9:00
 • 17.10.2012r. godz: 9:00
 • 24.10.2012r. godz: 9:00

Informacja dla uczestników projektu, którzy zapisali się do liceum lub szkoły policealnej

Piątek, 28 Wrzesień 2012

W dniu 3.10 o godzinie 11.00 w MGOPS w sali nr 4 odbędzie się spotkanie w sprawach organizacyjnych dotyczących szkoły.


Informacja dla uczestników projektu, którzy zapisali się do liceum lub szkoły policealnej

Piątek, 28 Wrzesień 2012

W dniu 3.10 o godzinie 11.00 w MGOPS w sali nr 4 odbędzie się spotkanie w sprawach organizacyjnych dotyczących szkoły.


Grupa samopomocy

Wtorek, 25 Wrzesień 2012

Od kwietnia w MGOPS w Nowej Sarzynie spotyka się grupa samopomocy.

Spotkania grupy prowadzi Pani Alicja Paluch.

Działanie skierowane jest do osób nieradzących sobie z problemami życia codziennego.

Kolejne spotkanie już 27.09.2012 o godzinie 12:00.


Szkolenia zawodowe w ramach projektu Czas na aktywność

Poniedziałek, 24 Wrzesień 2012

W ramach projektu systemowego Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna odbyły się następujące szkolenia zawodowe:
1.    Opiekunka dziecięca i osoby starszej – szkolenie ukończyło 6 osób.
2.    Sprzedawca obsługą kasy fiskalnej – szkolenie ukończyło 4 osoby.
3.    Operator koparko ładowarki – szkolenie ukończyła 1 osoba.

W chwili obecnej trwają następujące szkolenia zawodowe:
1.    Fryzjer.
2.    Przedstawiciel handlowy+prawo jazdy kat B.
3.    Kurs prawa jazdy kat C+E.
4.    Kucharz.
5.    Cukiernik.
Uczestnicy projektu na czas realizacji zajęć mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia - opieki nad dzieckiem lub osobą zależną tj. opłacania kosztów opieki i świetlicy środowiskowej.

Harmonogramy zajęć

Harmonogram 1

Harmonogram 2

Harmonogram 3

Harmonogram 4

Harmonogram 5


Warsztaty zajęciowe w ramach projektu Czas na aktywność

Czwartek, 20 Wrzesień 2012

MGOPS w Nowej Sarzynie w dalszym ciągu realizuje projekt "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna". Obecnie w ramach projektu organizowane są warsztaty zajęciowe. Tematyką i celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności manualnych poprzez zastosowanie różnych technik plastycznych. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu. Kolejne warsztaty odbędą się 20.09.2012 o godzinie 12:00 w siedzibie MGOPS przy ulicy Łukasiewicza 2.
Warsztaty zajęciowe prowadzone są przez Panią Agnieszkę Hospod.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 356804