Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Asystenci RodzinyKonkursy
REGULAMIN KONKURSU W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU NA SPOT REKLAMOWY PN. „ŻYĆ POZYTYWNIE – ŻYĆ BEZ PPRZEMOCY”
Środa, 30 wrzesień 2015

Regulamin konkursu:
    
1. Przedmiotem konkursu jest krótki film promocyjny lub reklamowy ujęty w formie multimedialnej, trwający maksymalnie 120 sekund o tematyce związanej z realizowanym projektem.
2. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30 września 2015 r. i trwać będzie do 19 października 2015 r. – ostateczny termin zgłoszenia prac.
4. Konkurs kierowany jest do wszystkich świetlic środowiskowych biorących udział w projekcie.
5. Warunki techniczne:

  • spot zgłaszany do konkursu może być zrealizowany dowolną techniką video lub animacji,
  • spot musi być zapisany na  płycie DVD (format dvd-video, ostatecznie avi),
  • czas trwania spotu: od 30 do 120 sekund, 
  • płytę DVD należy opatrzyć opisem zawierającym: czas trwania spotu oraz nazwa świetlicy środowiskowej,
  • każda świetlica może zgłosić tylko jeden spot

6. Materiały zgłaszane do konkursu nie będą zwracane.
7. Każdy spot reklamowy zgłoszony do Konkursu powinien opierać się na następujących zasadach:

  • powinien zachęcać do życia  wolnego od używek i zachowań przemocowych,
  • powinien budzić pozytywne emocje,
  • powinien promować zdrowy styl życia.

8. Wyłaniając zwycięzcę Konkursu Jury weźmie przede wszystkim pod uwagę oryginalne, nowatorskie i kreatywne podejście w ukazaniu tematyki  związanej z realizowanym projektem. Ważnym elementem, podczas oceny spotów, będzie zaprezentowany pomysł i idea.
9. Twórcy spotów konkursowych rywalizować będą o  I, II i III miejsce. Pula nagród w konkursie wynosi 1200 zł. Jury zadecyduje o podziale puli nagród przewidzianej w konkursie. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania żadnej nagrody.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez autorów filmów postanowień ustawy o prawach autorskich.
11. Prace konkursowe należy  składać na adres Organizatora  do 19 października 2015 r., do godz.15.00, na adres: MGOPS Nowa Sarzyna,  ul. Łukasiewicza 2 ,37-310 Nowa Sarzyna, pok. nr 17
12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

 

BIP MGOPS w Nowej Sarzynie

MGOPS w obiektywie

Reklama

Wypożyczalnia Sprzętu

Odsłon : 356803